Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Samtliga Nadakurser på KTH 2000/2001

(Kurslistor för 2000/2001 finns för D, E, F, T, Media och B, I, K, L, M, V, Bio. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2000/2001
1234
2D1210, Numeriska metoder, grundkurs 1 V2 X X
L2 X X
M2 X X
B2 X X
I2 X X
K2 X X
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D2 X X
E2 X X
F2 X X
T2 X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T X X
2D1257, Visualisering D,E,F,T X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T X X
2D1272, Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer F,master,doktorander X
2D1276, Datorsimuleringar inom kemin D,E,K,master,doktorander X
2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar E,F,T X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,master,doktorander X
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,E,F,master,doktorander X
2D1297, Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D,E,F,T X X X X
2D52--, Multi-phase flow doktoranderinformation saknas
2D52---, Multiskalanalys doktoranderinformation saknas
2D5212, Analys av numeriska metoder för PDE, del 1 doktoranderinformation saknas
2D5212B, Analys av numeriska metoder för PDE, del 2 doktoranderinformation saknas
2D5213, Approximation doktoranderges inte läsåret 00/01
2D5214, Finita elementmetoden doktorander X
2D5219, Numerical (Linear) Algebra doktoranderinformation saknas
2D5223, Rätt ställda problem för partiella differentialekvationer doktoranderinformation saknas
2D5224, Partiella differentialekvationer och asymptotik doktoranderinformation saknas
2D5227, Numerisk lösning av stokastiska differentialekvationer doktoranderinformation saknas
2D5228, Tillämpad funktionalanalys doktoranderinformation saknas
2D5231, Computational Chemistry doktoranderinformation saknas
2D5232, Numeriska algoritmer för parallelldatorer doktorander och teknologerinformation saknas
2D5234, Numeriska metoder för ODE doktoranderinformation saknas
2D5235, Computational electromagnetics doktorander X X
2D5237, Visualization in technical applications doktoranderges ej 99/00 (se 2D1257)

Datalogi

Kartor över datalogikurserna för D, E, F och B, I, K, L, M, T, V.

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2000/2001
1234
2D1310, Programmeringsteknik B2 X X
V1 X X
I1+Media1 X X
K2 X X
M1 X X
L1+Bio2 X X
T1 X X
2D1320, Tillämpad datalogi Javakunniga X
Pascalkunniga X
2D1323, Datorgrafik med interaktion alla utom D X
2D1334, Databasteknik alla utom D X
2D1340, Introduktion till datalogi D X X X
2D1342, Programkonstruktion F X X
2D1343, Datalogi E2 X
E1 X X
2D1344, Grundläggande datalogi F X X
2D1351, Programmeringsstil D X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1354, Algoritmer och komplexitet F m.fl.,doktorander X X
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++ C-kunniga X
2D1359, Objektorienterad modellering, programmering och analys D X X
2D1360, Objektorienterad modellering, programmering och analys E,F X X
2D1370, Funktionell programmering D,E,F X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1375, Programspråksimplementation alla X X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1385, Programutvecklingsteknik Javakunniga X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ Javakunniga X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1392, Internets protokoll och principer D X X
2D1413, Avancerad grafik och interaktion alla X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1420, Datorseende, grundkurs D,E,F,doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F,doktorander X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering alla X
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F,doktorander X
2D1441, Seminariekurs i teoretisk datalogi D,F X
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F,doktorander X
2D1449, Kryptografins grunder D,E,F,doktoranderges vartannat år, ges inte 00/01
2D1450, Algoritmisk bioinformatik D,F,doktorander X
2D1464, Större avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1469, Databasteori D X
2D1470, Objektorienterade databassystem D X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
alla X
2D1490, IP-routning inom enkla datornät D,E,F X
2D1491, IP-routning på Internet och andra sammansatta nät D,E,F X
2D1953, Grafik och interaktionsprogrammering D,F X
2D1954, Programutvecklingsprojekt D,F X X
2D5312, Datorseende I doktorander och teknologerges ej 99/00 (TL)
2D5323, Probabilistiska metoder i kombinatorik doktoranderinformation saknas
2D5328, Aktuella problem inom datorgrafik, VR och visualisering doktoranderinformation saknas
2D5331, Datorstöd för skrivprocessen doktoranderinformation saknas
2D5333, Programverifiering doktorander och teknologerinformation saknas
2D5338, Social Studies of Work and Technology doktoranderinformation saknas
2D5341, Objektorienterad Systemutveckling (Reading course on design patterns and object-oriented design) doktoranderinformation saknas
2D5342, Knowledge Discovery and Data Mining doktoranderinformation saknas
2D5345, Introductory Computational Geometry for Geoinformatics Applications doktoranderinformation saknas
2D5347, Aspekter på inlärning och minne doktoranderges inom ramen för Kognitionscentrum
2D5350, Topics in robotics doktoranderinformation saknas
2D5356, Computational Geometry: Algorithms and Applications doktoranderinformation saknas
2D5361, Behaviour Based Robotics doktoranderinformation saknas
2D5362, Machine Learning doktorander X

Människadatorinteraktion

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2000/2001
1234
2D1347, Kommunikation D X X
2D1348, Kommunikation och information Media1 X X
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs alla X
2D1400, Interaktiva medier för datatekniker D X
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs D,E,F,I X
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,Ikursen ges först våren 2002
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,I X X
2D5339, Forskningsmetoder i människa-datorinteraktion doktorander X X
2D5360, Natural dialogue and communication doktoranderinformation saknas
4K1521, Kommunikation och information AFM X
B3+M3+T3 X

Medieteknik och grafisk produktion

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2000/2001
1234
2D1526, Publiceringsteknik ak PUB X X
4K1515, Grafisk maskin- och materiallära GRT, PUB X
4K1516, Audio- video- och multimediaproduktion MEP, m fl X
4K1517, Grafisk teknik, högre kurs GRT X X X
4K1518, Medieproduktion, högre kurs MEP X X X
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X
4K1522, Datorteknik och -kommunikation PUB X
PUB X
4K1524, Bild- och reproteknik PUB X
4K1525, Programmering för interaktiva medier MEP X
4K1571, Introduktion till medieteknik Media X
4K1572, Gestaltning och design Media X X
4K1574, Medieteknik, gk Media X X
4K1575, Programsammanfattande kurs i medieteknik Media X X X X

Kurser som gått för sista gången

2D1340X, Introduktion till datalogi, D- och E-äldre
2D1341, Introduktion till datalogi för F
2D1346, Kommunikation
2D1350, Programmeringsparadigm
2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk
2D1372, Artificiella språk och syntaxanalys
2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme
2D1423, Datorseende, fortsättningskurs
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1443, Parallella beräkningar
2D1921, Numeriska metoder, fortsättningskurs F
2D1922, Numeriska metoder, fortsättningskurs 2
2D1924, Numeriska metoder för fältproblem
2D1925, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar
2D1926, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1
2D1927, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2
2D1931, Datalogi, grundkurs F
2D1932, Datalogi, fortsättningskurs T
2D1933, Filsystem och databaser
2D1934, Översättarteknik
2D1935, Grafisk databehandling, mindre kurs
2D1936, Textbehandling
2D1941, Stordatoranvändning med Fortran
2D1942, Programmeringsteknik med Simula
2D1943, Grafiska arbetsstationer
2D1945, Högnivåspråk och programmeringsteknik
2D1947, Objektorienterad programkonstruktion
2D1952, Kommunikation och kognition
2D1961, Algoritmer och komplexitet
2D1964, Objektorienterad programmering med grafik, fortsättningskurs
2D1965, Människa-datorinteraktion
2D1966, Bildbehandling
2D1968, Programstrukturer, fortsättningskurs
2D1969, Databasteori
2D1970, Objektorienterade databassystem

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 januari 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>