Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas utbildningssida.

Samtliga Nadakurser på KTH 2003/2004

(Kurslistor för 2003/2004 finns för D, E, F, T, Media och övriga civilingenjörsprogram. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2003/2004
1234
2D1210, Numeriska metoder, grundkurs 1 B2 X X
V2 X X
L2 X X
I2 X X
M2 X X
2D1212, Numeriska metoder och grundläggande programmering M1 X X
P1 X X
T1 X X
2D1213, Numeriska metoder för mikroelektronik ME X X X X
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D2 X X
E2 X X
F2 X X
T2 X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T X X
2D1257, Visualisering D,E,F,T X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T X X
2D1272, Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer F,master,doktorander X
2D1274, Elektromagnetiska beräkningar E,F,master,doktoranderges inte 03/04
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,master,doktoranderges inte 03/04
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,E,F,master,doktorander X
2D1297, Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D,E,F,T X X X X
2D4220, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 fov X X
2D4230, Beräkningsteknik för linjär algebra, distanskurs fov X
2D4232, Numerical methods for partial differential equations, distanskurs fov X
2D4280, Elektromagnetiska beräkningar fovsamläses med 2D1274
2D4282, Hedging your portfolio: options, swaptions, derivatives, distanskurs fov X
2D52--, Multi-phase flow doktoranderinformation saknas
2D52---, Multiskalanalys doktoranderinformation saknas
2D5212, Analys av numeriska metoder för PDE, del 1 doktoranderinformation saknas
2D5212B, Analys av numeriska metoder för PDE, del 2 doktoranderinformation saknas
2D5213, Approximation doktoranderges inte läsåret 03/04
2D5214, Finita elementmetoden doktoranderinformation saknas
2D5219, Numerical (Linear) Algebra doktoranderinformation saknas
2D5223, Rätt ställda problem för partiella differentialekvationer doktoranderinformation saknas
2D5224, Partiella differentialekvationer och asymptotik doktoranderinformation saknas
2D5227, Numerisk lösning av stokastiska differentialekvationer doktoranderinformation saknas
2D5228, Tillämpad funktionalanalys doktoranderinformation saknas
2D5231, Computational Chemistry doktoranderinformation saknas
2D5232, Numeriska algoritmer för parallelldatorer doktorander och teknologerinformation saknas
2D5234, Numeriska metoder för ODE doktoranderinformation saknas
2D5235, Computational electromagnetics doktoranderinformation saknas
2D5237, Visualization in technical applications doktoranderinformation saknas
5C1212, Strömningsmekaniska beräkningar E,F,T X X

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2003/2004
1234
1E1601, GIS, databasteknik och kartografi L X
2D1310, Programmeringsteknik Öppen1 X X
K1 X X
K1+CL1 X X
I1+Bio1 X X
2D1311, Programmeringsteknik med PBL S1 X X
2D1320, Tillämpad datalogi I2+Media2+CL2+BIKLMTV4 X X
B+I+K+L+M+T+V+Bio X X
2D1323, Datorgrafik med interaktion alla utom D X
2D1334, Databasteknik alla utom D X
2D1339, Programkonstruktion F1 X X X
2D1343, Datalogi E2 X
E1 X X
2D1344, Grundläggande datalogi F3 X X
2D1345, Introduktion till datalogi D1 X X X X
2D1349, Projektuppgift i introduktion till datalogi X
2D1350, Programmeringsparadigm D2 X X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1354, Algoritmer och komplexitet F4 m.fl.,doktorander X X
2D1362, Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion D3,I3 X X X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1375, Programspråksimplementation alla X X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1385, Programutvecklingsteknik E+Med X
F+I2+BIKLMTV X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ alla X X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1420, Datorseende, grundkurs D,E,F,doktorander X
2D1424, Datorgeometri i bildanalys och visualisering D,E,F,doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F,doktorander X
D,E,F,doktorander X
2D1431, Maskininlärning D,E,F,doktorander X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1435, Neuronnäts- och biomodellering alla X
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F,doktorander X
2D1441, Seminariekurs i teoretisk datalogi D,Fges inte 03/04
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F,doktorander X
2D1449, Kryptografins grunder D,E,F,doktorander X
2D1450, Algoritmisk bioinformatik D,F,doktorander X
2D1458, Problemlösning och programmering under press D,E,F X X
2D1460, Programvarudesign, ekonomi och ledarskap I4-PVD X X
2D1464, Större avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1468, Komplettering av databasteknik för L L X
2D1469, Databasteori D X
2D1470, Objektorienterade databassystem D X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
alla X
2D1490, IP-routning inom enkla datornät D,E,F X
2D1491, IP-routning på Internet och andra sammansatta nät D,E,F X
2D1492, Nätdesign, projektkurs D,E,F X X
2D1522, Datorteknik och -kommunikation PUB3, m fl X
2D1953, Grafik och interaktionsprogrammering D,F X
2D2050, Programmering, grundkurs HMed X X
2D2051, Databasteknik och datorkommunikation HMed X
2D2052, Grundläggande internetprogrammering HMed X
2D4112, Datalogi I, gk med Javaprogrammering PVT, fov X X
2D4117, Datalogi II, algoritmer och datastrukturer PVT, fov X
2D4120, Datorarkitektur PVT, fov X
2D4124, Operativsystem, speciellt Unix PVT, fov X
2D4128, Databasteknik PVT, fov X
2D4129, Webbservertillämpningsprogrammering, distanskurs PVT, fov X X
2D4135, Objektorienterad programmering, analys och design fov X
2D4334, Internetprogrammering, distanskurs PVT, fovges inte läsåret 03/04
2D5312, Datorseende I doktorander och teknologerges ej 99/00 (TL)
2D5323, Probabilistiska metoder i kombinatorik doktoranderinformation saknas
2D5328, Aktuella problem inom datorgrafik, VR och visualisering doktoranderinformation saknas
2D5331, Datorstöd för skrivprocessen doktoranderinformation saknas
2D5333, Programverifiering doktorander och teknologerinformation saknas
2D5335, Biological vision and psychophysics doktoranderges inte läsåret 03/04
2D5338, Social Studies of Work and Technology doktoranderinformation saknas
2D5341, Objektorienterad Systemutveckling (Reading course on design patterns and object-oriented design) doktoranderinformation saknas
2D5342, Knowledge Discovery and Data Mining doktoranderinformation saknas
2D5345, Introductory Computational Geometry for Geoinformatics Applications doktoranderinformation saknas
2D5347, Aspekter på inlärning och minne doktoranderges inom ramen för Kognitionscentrum
2D5350, Topics in robotics doktoranderinformation saknas
2D5356, Computational Geometry: Algorithms and Applications doktoranderinformation saknas
2D5361, Behaviour Based Robotics doktoranderinformation saknas
2D5362, Machine Learning doktoranderinformation saknas

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2003/2004
1234
2D1347, Kommunikation D X X
2D1348, Kommunikation och information Media1 X X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1400, Interaktiva medier för datatekniker D,Med X
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,I X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1412, Samordningskurs i MDI för Medieteknik MediaMDI X X
2D1413, Avancerad grafik och interaktion alla X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,Iges inte 03/04
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1466, Avancerad individuell kurs i MDI D,E,F X X X X
2D1521, Kommunikation och information AFM+PUB3 X
2D1601, Kommunikation och media CL X X
2D1602, Lärande och informations- och kommunikationsteknik CL X X X X
2D1620, Människa-datorinteraktion, introduktionskurs D,E,F,I X
2D1622, Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs D,E,F,I X
2D1625, IT-design för funktionshindrade alla X
2D4130, Språkteknologi, distanskurs fov X
2D4139, Realtidsgrafik och visualisering fov X
2D4150, Människa-datorinteraktion PVT, fov X
2D5339, Forskningsmetoder i människa-datorinteraktion doktoranderges hösten 2002
2D5360, Natural dialogue and communication doktoranderinformation saknas

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2003/2004
1234
2D1515, Grafisk maskin- och materiallära PUB4, m fl X
2D1517, XML för publicering PUB4, m fl X X
2D1518, Audio- video- och multimediaproduktion PUB4, m fl X X
2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X
2D1524, Bild- och reproteknik PUB4, m fl X
2D1526, Publiceringsteknik ak PUB3 X X
2D1527, Publiceringsteknik, högre kurs PUB4 X X
2D1550, Marknadssystem AFM X
2D1551, Konsumentbeteende AFM X
2D1552, Mediemanagement AFM X X
2D1553, Medieproduktion AFM X
2D1555, IT och organisationer AFM X
2D1571, Introduktion till medieteknik Media1 X
2D1572, Gestaltning och design Media1 X X
2D1573, Närvaroproduktion på distans Media X X
2D1574, Medieteknik, gk Media2 X X
2D1575, Programsammanfattande kurs i medieteknik Media1 X X X X
2D1576, Mediejuridik, -ekonomi och -affärsutveckling Media4 X
2D1577, Innehåll och uttryck i media Media4 X X
2D1590, Medieperception Media X
2D1591, Produktionsteknik för rörlig bild Media X
2D1592, Bearbetning av rörliga bilder Media X
2D1593, Display- och projektionsteknik Media X
2D2010, Informationsteknik och ingenjörsmetodik HMed X
2D2011, Introduktion till medieteknik för högskoleingenjörer HMed X
2D2012, Multimediaproduktion, tekniskt projekt HMed X
2D2013, Gestaltning och design för högskoleingenjörer HMed X X
2D2020, Medieteknik HMed X
2D2021, Audio- och videoteknik HMed X
2D2022, Kompetens och utveckling inom medieteknik HMed X
2D2030, TV-teknik HMed X
2D2031, Radioteknik HMed X
2D2032, Grafisk teknik HMed X
2D2096, Digital videoproduktion HMed X
2D4020, Desktop video fov X X
2D4027, Digital videoproduktion fov X
4K1575, Programsammanfattande kurs i medieteknik Media4 X X X X

Kurser som gått för sista gången

2D1276, Datorsimuleringar inom kemin
2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar
2D1340, Introduktion till datalogi
2D1340X, Introduktion till datalogi, D- och E-äldre
2D1341, Introduktion till datalogi för F
2D1342, Programkonstruktion
2D1346, Kommunikation
2D1351, Programmeringsstil
2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++
2D1359, Objektorienterad modellering, programmering och analys
2D1360, Objektorienterad modellering, programmering och analys
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs
2D1370, Funktionell programmering
2D1372, Artificiella språk och syntaxanalys
2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme
2D1392, Internets protokoll och principer
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs
2D1423, Datorseende, fortsättningskurs
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering
2D1443, Parallella beräkningar
2D1496, Avancerad Internetdrift
2D1516, Audio- video- och multimediaproduktion
2D1525, Programmering för interaktiva medier
2D1556, Marknadskommunikation och konsumenten
2D1921, Numeriska metoder, fortsättningskurs F
2D1922, Numeriska metoder, fortsättningskurs 2
2D1924, Numeriska metoder för fältproblem
2D1925, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar
2D1926, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1
2D1927, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2
2D1931, Datalogi, grundkurs F
2D1932, Datalogi, fortsättningskurs T
2D1933, Filsystem och databaser
2D1934, Översättarteknik
2D1935, Grafisk databehandling, mindre kurs
2D1936, Textbehandling
2D1941, Stordatoranvändning med Fortran
2D1942, Programmeringsteknik med Simula
2D1943, Grafiska arbetsstationer
2D1945, Högnivåspråk och programmeringsteknik
2D1947, Objektorienterad programkonstruktion
2D1952, Kommunikation och kognition
2D1954, Programutvecklingsprojekt
2D1961, Algoritmer och komplexitet
2D1964, Objektorienterad programmering med grafik, fortsättningskurs
2D1965, Människa-datorinteraktion
2D1966, Bildbehandling
2D1968, Programstrukturer, fortsättningskurs
2D1969, Databasteori
2D1970, Objektorienterade databassystem
2D4501, Objektorienterad realtidsprogrammering
4K1515, Grafisk maskin- och materiallära
4K1516, Audio- video- och multimediaproduktion
4K1517, Grafisk teknik, högre kurs
4K1518, Medieproduktion, högre kurs
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs
4K1521, Kommunikation och information
4K1522, Datorteknik och -kommunikation
4K1524, Bild- och reproteknik
4K1525, Programmering för interaktiva medier
4K1571, Introduktion till medieteknik
4K1572, Gestaltning och design
4K1574, Medieteknik, gk

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 juni 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>