Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Kurser för F på KTH 1998/99

(Kurslistor för 1998/99 finns för D, E, F, T och B, I, K, L, M, V. Det finns också kurslistor för förra läsåret.)

Från och med hösten 1998 gäller att endast de teknologer som delfakulteten lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig, måste du alltså först välja kursen vid ditt fakultetskansli som måste godkänna ditt val.

Datalogi

Karta över datalogikurserna med förkunskapskrav.

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 1998/99
1234
2D1323, Datorgrafik med interaktion B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1334, Databasteknik B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1342, Programkonstruktion F X X
2D1344, Grundläggande datalogi F Ges första gången hösten 1999
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet D,E,F X X
2D1354, Algoritmer och komplexitet alla X X
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++ B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1375, Programspråksimplementation alla X X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling alla X X
2D1413, Avancerad grafik och interaktion alla X
2D1416, Datorstöd för samarbete alla X X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1420, Datorseende, grundkurs D,E,F och doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F och doktorander X
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi alla X X
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F och doktorander X
2D1443, Parallella beräkningar D,E,F och doktorander X
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F och doktorander X
2D1449, Kryptografins grunder D,E,F och doktorander ges vartannat år, ges inte läsåret 98/99
2D1450, Algoritmisk bioinformatik D,F och doktorander ges första gången läsåret 99/00
2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F
2D1965, Människa-datorinteraktion alla X
2D1969, Databasteori alla X
2D1970, Objektorienterade databassystem alla X
5U1000, Krama din dator för F F ges av kansli F

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 1998/99
1234
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D,E,F,T X X
X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T X X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T X X
2D1272, Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer F, master, doktorander X
2D1276, Datorsimuleringar inom kemin F, K, master, doktorander X
2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar E,F,T X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,T,master,doktorander X
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,F,master,doktorander X

Kurser som gått för sista gången

2D1341, Introduktion till datalogi för F F
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion D,E,F
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk D,E,F
2D1372, Artificiella språk och syntaxanalys alla
2D1423, Datorseende, fortsättningskurs D,E,F och doktorander

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 19 januari 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>