Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Kurser för E på KTH 1999/2000

(Kurslistor för 1999/2000 finns för D, E, F, T och B, I, K, L, M, V, Media. Det finns också kurslistor för förra läsåret.)

Från och med hösten 1998 gäller att endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Datalogi

Karta över datalogikurserna med förkunskapskrav.

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 1999/2000
1234
2D1323, Datorgrafik med interaktion B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1334, Databasteknik B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1343, Datalogi E X
X X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1354, Algoritmer och komplexitet F m.fl.,doktorander X X
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++ B,E,F,I,K,L,M,T,V X
X
2D1360, Objektorienterad modellering, programmering och analys E,F X X
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs alla X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1375, Programspråksimplementation alla X X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs D,E,F,I X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling alla X X
2D1413, Avancerad grafik och interaktion alla X
2D1416, Datorstöd för samarbete alla X X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1420, Datorseende, grundkurs D,E,F,doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F,doktorander X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering alla X
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F,doktorander X
2D1443, Parallella beräkningar D,E,F,doktorander ges inte läsåret 99/00
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F,doktorander ges inte läsåret 99/00
2D1449, Kryptografins grunder D,E,F,doktorander X
2D1464, Större avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F
2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering D X
2D1490, IP-routning inom enkla datornät D X

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 1999/2000
1234
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 B,D,E,I,K,L,M,T,V X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D,E,F,T X X
X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T X X
2D1257, Visualisering D,E,F,T X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T X X
2D1276, Datorsimuleringar inom kemin D,E,K,master,doktorander ges vartannat år, ges inte läsåret 99/00
2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar E,F,T X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,master,doktorander ges inte läsåret 99/00
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,E,F,master,doktorander X
2D1297, Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D,E,F,T

Kurser som gått för sista gången

2D1340X, Introduktion till datalogi, D- och E-äldre D,E,F
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion D,E,F
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk D,E,F
2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme D,E
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi alla
2D1965, Människa-datorinteraktion alla
2D1969, Databasteori alla
2D1970, Objektorienterade databassystem alla

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 mars 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>