Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Kurser för E på KTH 1998/99

(Kurslistor för 1998/99 finns för D, E, F, T och B, I, K, L, M, V. Det finns också kurslistor för förra läsåret.)

Från och med hösten 1998 gäller att endast de teknologer som delfakulteten lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig, måste du alltså först välja kursen vid ditt fakultetskansli som måste godkänna ditt val.

Datalogi

Karta över datalogikurserna med förkunskapskrav.

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 1998/99
1234
2D1323, Datorgrafik med interaktion B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1334, Databasteknik B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1343, Datalogi E X X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet D,E,F X X
2D1354, Algoritmer och komplexitet alla X X
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++ B,E,F,I,K,L,M,T,V X
X
2D1359, Objektorienterad modellering, programmering och analys D,E X X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1375, Programspråksimplementation alla X X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme D,E X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling alla X X
2D1413, Avancerad grafik och interaktion alla X
2D1416, Datorstöd för samarbete alla X X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1420, Datorseende, grundkurs D,E,F och doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F och doktorander X
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi alla X X
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F och doktorander X
2D1443, Parallella beräkningar D,E,F och doktorander X
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F och doktorander X
2D1449, Kryptografins grunder D,E,F och doktorander ges vartannat år, ges inte läsåret 98/99
2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F
2D1965, Människa-datorinteraktion alla X
2D1969, Databasteori alla X
2D1970, Objektorienterade databassystem alla X

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 1998/99
1234
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 B,D,E,I,K,L,M,T,V X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D,E,F,T X X
X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T X X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T X X
2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar E,F,T X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,T,master,doktorander X

Kurser som gått för sista gången

2D1340X, Introduktion till datalogi, D- och E-äldre D,E,F
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion D,E,F
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk D,E,F
2D1372, Artificiella språk och syntaxanalys alla
2D1423, Datorseende, fortsättningskurs D,E,F och doktorander

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 13 oktober 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>