Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas utbildningssida.

Kurser för E på KTH 2004/2005

(Kurslistor för 2004/2005 finns för D, E, F, T, Media och övriga civilingenjörsprogram. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D2 X X
E2 X X
F2 X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1252, Numerisk algebra D,E,F X X
2D1253, Numerisk algebra, metoder för stora matriser D,E,F,SC X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T,SC X X
2D1257, Visualisering D,E,F,T,SC X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T,SC X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T,SC X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,SC,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T,SC,doktorander X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T,SCges inte 04/05
2D1272, Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer D,E,F,SC,doktorander X
2D1274, Elektromagnetiska beräkningar D,E,F,T,SC,doktorander X X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,master,doktorander X
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,E,F,master,doktoranderges inte 04/05
2D1297, Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D,E,F,T X X X X
5C1212, Strömningsmekaniska beräkningar E,F,T X X

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1334, Databasteknik alla utom D X
2D1343, Datalogi E2 X
E1 X X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1354, Algoritmer och komplexitet F4 m.fl.,doktorander X X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1375, Programspråksimplementation alla X X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1385, Programutvecklingsteknik E+Med X
F+I2+BIKLMTV X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ alla X X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1421, Bildbehandling och datorseende D,E,F,T X
2D1425, Datorseende, avancerad kurs D,E,F,T,doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F,doktorander X
2D1431, Maskininlärning D,E,F,doktorander X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1433, Artificiella neuronnät, fortsättningskurs D,E,F,doktorander X
2D1435, Neuronnäts- och biomodellering allages nästa gång hösten 2005
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F,doktorander X
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F,doktoranderges inte 04/05
2D1449, Kryptografins grunder D,E,F,doktorander X
2D1455, Teoretiska grunder för objektorientering D,E,F,doktorander X
2D1456, Avancerad funktionell programmering D,E,F,doktorander X
2D1458, Problemlösning och programmering under press D,E,F X X
2D1464, Större avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
alla X
2D1490, IP-routning inom enkla datornät D,E,F X
2D1491, IP-routning på Internet och andra sammansatta nät D,E,F X
2D1492, Nätdesign, projektkurs D,E,Fges inte 04/05
2D1493, Seminariekurs i grid- och internetteknik D,E,F,doktorander X

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1323, Datorgrafik med interaktion alla utom D X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,I X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1413, Avancerad grafik och interaktion alla X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,I X X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1466, Avancerad individuell kurs i MDI D,E,F X X X X
2D1620, Människa-datorinteraktion, introduktionskurs D,E,F,I X
2D1622, Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs D,E,F,I X
2D1625, IT-design för funktionshindrade alla X
2D1650, Datorspelsdesign alla X

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X

Kurser som gått för sista gången

2D1276, Datorsimuleringar inom kemin
2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar
2D1340X, Introduktion till datalogi, D- och E-äldre
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++
2D1360, Objektorienterad modellering, programmering och analys
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs
2D1370, Funktionell programmering
2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme
2D1392, Internets protokoll och principer
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs
2D1420, Datorseende, grundkurs
2D1424, Datorgeometri i bildanalys och visualisering
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering
2D1965, Människa-datorinteraktion
2D1969, Databasteori
2D1970, Objektorienterade databassystem
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>