Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas utbildningssida.

Kurser för D på KTH 2004/2005

(Kurslistor för 2004/2005 finns för D, E, F, T, Media och övriga civilingenjörsprogram. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D2 X X
E2 X X
F2 X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1252, Numerisk algebra D,E,F X X
2D1253, Numerisk algebra, metoder för stora matriser D,E,F,SC X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T,SC X X
2D1257, Visualisering D,E,F,T,SC X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T,SC X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T,SC X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,SC,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T,SC,doktorander X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T,SCges inte 04/05
2D1272, Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer D,E,F,SC,doktorander X
2D1274, Elektromagnetiska beräkningar D,E,F,T,SC,doktorander X X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,master,doktorander X
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,E,F,master,doktoranderges inte 04/05
2D1297, Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D,E,F,T X X X X

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1345, Introduktion till datalogi D1 X X X X
2D1350, Programmeringsparadigm D2 X X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1363, Mjukvarukonstruktion D3,I3 X X X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1375, Programspråksimplementation alla X X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ alla X X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1421, Bildbehandling och datorseende D,E,F,T X
2D1425, Datorseende, avancerad kurs D,E,F,T,doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F,doktorander X
2D1431, Maskininlärning D,E,F,doktorander X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1433, Artificiella neuronnät, fortsättningskurs D,E,F,doktorander X
2D1435, Neuronnäts- och biomodellering allages nästa gång hösten 2005
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F,doktorander X
2D1441, Seminariekurs i teoretisk datalogi D,F X
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F,doktoranderges inte 04/05
2D1449, Kryptografins grunder D,E,F,doktorander X
2D1450, Algoritmisk bioinformatik D,F,doktorander X
2D1455, Teoretiska grunder för objektorientering D,E,F,doktorander X
2D1456, Avancerad funktionell programmering D,E,F,doktorander X
2D1458, Problemlösning och programmering under press D,E,F X X
2D1464, Större avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1469, Databasteori D X
2D1471, Moderna databassystem och databastillämpningar D X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
alla X
2D1490, IP-routning inom enkla datornät D,E,F X
2D1491, IP-routning på Internet och andra sammansatta nät D,E,F X
2D1492, Nätdesign, projektkurs D,E,Fges inte 04/05
2D1493, Seminariekurs i grid- och internetteknik D,E,F,doktorander X
7E1201, Neurovetenskap BMT X

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1400, Interaktiva medier D,Medges inte varje år
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,I X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1413, Avancerad grafik och interaktion alla X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,I X X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1466, Avancerad individuell kurs i MDI D,E,F X X X X
2D1600, Kommunikation i ingenjörsvetenskap D X X
2D1603, Tekniker som transformerar tid, rum och verklighet D,Media X X
2D1620, Människa-datorinteraktion, introduktionskurs D,E,F,I X
2D1622, Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs D,E,F,I X
2D1625, IT-design för funktionshindrade alla X
2D1630, Beteendevetenskaplig metod MDI-magister,alla X
2D1640, Grafik- och interaktionsprogrammering D,I,magistrar X X
2D1650, Datorspelsdesign alla X

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X
2D1550, Marknadssystem AFM X
2D1551, Konsumentbeteende AFM X
2D1552, Mediemanagement AFM X X
2D1553, Medieproduktion AFM X
2D1555, IT och organisationer AFM X

Kurser som gått för sista gången

2D1276, Datorsimuleringar inom kemin
2D1340, Introduktion till datalogi
2D1340X, Introduktion till datalogi, D- och E-äldre
2D1346, Kommunikation
2D1347, Kommunikation
2D1351, Programmeringsstil
2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk
2D1359, Objektorienterad modellering, programmering och analys
2D1362, Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs
2D1370, Funktionell programmering
2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme
2D1392, Internets protokoll och principer
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs
2D1420, Datorseende, grundkurs
2D1424, Datorgeometri i bildanalys och visualisering
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering
2D1443, Parallella beräkningar
2D1470, Objektorienterade databassystem
2D1556, Marknadskommunikation och konsumenten
2D1953, Grafik och interaktionsprogrammering
2D1954, Programutvecklingsprojekt
2D1965, Människa-datorinteraktion
2D1969, Databasteori
2D1970, Objektorienterade databassystem
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>