Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Kurser för D på KTH 2001/2002

(Kurslistor för 2001/2002 finns för D, E, F, T, Media och B, I, K, L, M, V, Bio. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D2 X X
E2 X X
F2 X X
T2 X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,Tges inte läsåret 01/02
2D1257, Visualisering D,E,F,T X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T X X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,master,doktoranderges inte läsåret 01/02
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,E,F,master,doktorander X
2D1297, Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D,E,F,T X X X X

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1340, Introduktion till datalogi D1 X X X
2D1351, Programmeringsstil D X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1354, Algoritmer och komplexitet F m.fl.,doktorander X X
2D1359, Objektorienterad modellering, programmering och analys D X X
2D1370, Funktionell programmering D,E,F X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1375, Programspråksimplementation alla X X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens allages inte läsåret 01/02
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ alla X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1392, Internets protokoll och principer D X
2D1420, Datorseende, grundkurs D,E,F,doktorander X
2D1424, Datorgeometri i bildanalys och visualisering D,E,F,doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F,doktorander X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1435, Neuronnäts- och biomodellering alla X
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F,doktorander X
2D1441, Seminariekurs i teoretisk datalogi D,Fges inte läsåret 01/02
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F,doktorander X
2D1449, Kryptografins grunder D,E,F,doktorander X
2D1450, Algoritmisk bioinformatik D,F,doktorander X
2D1464, Större avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1469, Databasteori D X
2D1470, Objektorienterade databassystem D X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
2D1490, IP-routning inom enkla datornät D,E,F X
2D1491, IP-routning på Internet och andra sammansatta nät D,E,F X
2D1953, Grafik och interaktionsprogrammering D,F X
2D1954, Programutvecklingsprojekt D,F X X

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1347, Kommunikation D X X
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs alla X
2D1378, Text- och bildbehandling allages inte läsåret 01/02
2D1400, Interaktiva medier för datatekniker Dges inte läsåret 01/02
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs D,E,F,I X
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,I X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1413, Avancerad grafik och interaktion alla X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,I X X
2D1418, Språkteknologi alla X

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X
2D1552, Mediemanagement AFM X X X X
2D1553, Medieproduktion AFM X X
2D1555, IT och organisationer AFM X
2D1556, Marknadskommunikation och konsumenten AFM X X

Kurser som gått för sista gången

2D1276, Datorsimuleringar inom kemin
2D1340X, Introduktion till datalogi, D- och E-äldre
2D1346, Kommunikation
2D1350, Programmeringsparadigm
2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk
2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering
2D1443, Parallella beräkningar
2D1965, Människa-datorinteraktion
2D1969, Databasteori
2D1970, Objektorienterade databassystem
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 12 februari 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>