Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Kurser för D på KTH 2000/2001

(Kurslistor för 2000/2001 finns för D, E, F, T, Media och B, I, K, L, M, V, Bio. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2000/2001
1234
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D2 X X
E2 X X
F2 X X
T2 X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T X X
2D1257, Visualisering D,E,F,T X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T X X
2D1276, Datorsimuleringar inom kemin D,E,K,master,doktorander X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,master,doktorander X
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,E,F,master,doktorander X
2D1297, Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D,E,F,T X X X X

Datalogi

Karta över datalogikurserna med förkunskapskrav.

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2000/2001
1234
2D1340, Introduktion till datalogi D X X X
2D1351, Programmeringsstil D X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1354, Algoritmer och komplexitet F m.fl.,doktorander X X
2D1359, Objektorienterad modellering, programmering och analys D X X
2D1370, Funktionell programmering D,E,F X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1375, Programspråksimplementation alla X X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ Javakunniga X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1392, Internets protokoll och principer D X X
2D1413, Avancerad grafik och interaktion alla X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1420, Datorseende, grundkurs D,E,F,doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F,doktorander X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering alla X
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F,doktorander X
2D1441, Seminariekurs i teoretisk datalogi D,F X
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F,doktorander X
2D1449, Kryptografins grunder D,E,F,doktoranderges vartannat år, ges inte 00/01
2D1450, Algoritmisk bioinformatik D,F,doktorander X
2D1464, Större avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1469, Databasteori D X
2D1470, Objektorienterade databassystem D X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
alla X
2D1490, IP-routning inom enkla datornät D,E,F X
2D1491, IP-routning på Internet och andra sammansatta nät D,E,F X
2D1953, Grafik och interaktionsprogrammering D,F X
2D1954, Programutvecklingsprojekt D,F X X

Människadatorinteraktion

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2000/2001
1234
2D1347, Kommunikation D X X
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs alla X
2D1400, Interaktiva medier för datatekniker D X
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs D,E,F,I X
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,Ikursen ges först våren 2002
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,I X X

Medieteknik och grafisk produktion

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2000/2001
1234
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X

Kurser som gått för sista gången

2D1340X, Introduktion till datalogi, D- och E-äldre
2D1346, Kommunikation
2D1350, Programmeringsparadigm
2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk
2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1443, Parallella beräkningar
2D1965, Människa-datorinteraktion
2D1969, Databasteori
2D1970, Objektorienterade databassystem

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 januari 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>