Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas utbildningssida.

Kurser för D på KTH 2003/2004

(Kurslistor för 2003/2004 finns för D, E, F, T, Media och övriga civilingenjörsprogram. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2003/2004
1234
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D2 X X
E2 X X
F2 X X
T2 X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T X X
2D1257, Visualisering D,E,F,T X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T X X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,master,doktoranderges inte 03/04
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,E,F,master,doktorander X
2D1297, Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D,E,F,T X X X X

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2003/2004
1234
2D1345, Introduktion till datalogi D1 X X X X
2D1350, Programmeringsparadigm D2 X X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1362, Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion D3,I3 X X X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1375, Programspråksimplementation alla X X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ alla X X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1420, Datorseende, grundkurs D,E,F,doktorander X
2D1424, Datorgeometri i bildanalys och visualisering D,E,F,doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F,doktorander X
D,E,F,doktorander X
2D1431, Maskininlärning D,E,F,doktorander X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1435, Neuronnäts- och biomodellering alla X
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F,doktorander X
2D1441, Seminariekurs i teoretisk datalogi D,Fges inte 03/04
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F,doktorander X
2D1449, Kryptografins grunder D,E,F,doktorander X
2D1450, Algoritmisk bioinformatik D,F,doktorander X
2D1458, Problemlösning och programmering under press D,E,F X X
2D1464, Större avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1469, Databasteori D X
2D1470, Objektorienterade databassystem D X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
alla X
2D1490, IP-routning inom enkla datornät D,E,F X
2D1491, IP-routning på Internet och andra sammansatta nät D,E,F X
2D1492, Nätdesign, projektkurs D,E,F X X
2D1953, Grafik och interaktionsprogrammering D,F X

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2003/2004
1234
2D1347, Kommunikation D X X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1400, Interaktiva medier för datatekniker D,Med X
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,I X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1413, Avancerad grafik och interaktion alla X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,Iges inte 03/04
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1466, Avancerad individuell kurs i MDI D,E,F X X X X
2D1620, Människa-datorinteraktion, introduktionskurs D,E,F,I X
2D1622, Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs D,E,F,I X
2D1625, IT-design för funktionshindrade alla X

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2003/2004
1234
2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X
2D1550, Marknadssystem AFM X
2D1551, Konsumentbeteende AFM X
2D1552, Mediemanagement AFM X X
2D1553, Medieproduktion AFM X
2D1555, IT och organisationer AFM X

Kurser som gått för sista gången

2D1276, Datorsimuleringar inom kemin
2D1340, Introduktion till datalogi
2D1340X, Introduktion till datalogi, D- och E-äldre
2D1346, Kommunikation
2D1351, Programmeringsstil
2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk
2D1359, Objektorienterad modellering, programmering och analys
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs
2D1370, Funktionell programmering
2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme
2D1392, Internets protokoll och principer
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering
2D1443, Parallella beräkningar
2D1556, Marknadskommunikation och konsumenten
2D1954, Programutvecklingsprojekt
2D1965, Människa-datorinteraktion
2D1969, Databasteori
2D1970, Objektorienterade databassystem
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 juni 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>