Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas utbildningssida.

Kurser för B, I, K, L, M, V, Bio, Lärar och öppen ingång på KTH 2004/2005

(Kurslistor för 2004/2005 finns för D, E, F, T, Media och övriga civilingenjörsprogram. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1210, Numeriska metoder, grundkurs 1 B2 X X
L2 X X
I2 X X
2D1212, Numeriska metoder och grundläggande programmering BD2 X X
M1 X X
P1 X X
T1 X X
2D1213, Numeriska metoder för mikroelektronik ME X X X
2D1214, Numeriska metoder för S S X X
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1310, Programmeringsteknik Öppen1 X X
I1 X X
Media1+CL1 X X
2D1311, Programmeringsteknik med PBL S1 X X
2D1320, Tillämpad datalogi I2+Media2+CL2+BIKLMTV4 X X
B+I+K+L+M+T+V+Bio X X
2D1321, Tillämpad programmering och datalogi BM,M,P,Tkursen ges första gången 05/06
2D1334, Databasteknik alla utom D X
2D1335, Grundläggande internetprogrammering B,I,K,L,M,T,V,Bio X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1385, Programutvecklingsteknik E+Med X
F+I2+BIKLMTV X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ alla X X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1435, Neuronnäts- och biomodellering allages nästa gång hösten 2005
2D1458, Problemlösning och programmering under press D,E,F X X
2D1460, Programvarudesign, ekonomi och ledarskap I4-PVD X X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
alla X
2D1522, Datorteknik och -kommunikation PUB3, m fl X

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1323, Datorgrafik med interaktion alla utom D X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,I X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,I X X
2D1521, Kommunikation och information AFM+PUB3 X
2D1601, Kommunikation och media CL X X
2D1602, Lärande och informations- och kommunikationsteknik CL X X X X
2D1620, Människa-datorinteraktion, introduktionskurs D,E,F,I X
2D1622, Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs D,E,F,I X
2D1625, IT-design för funktionshindrade alla X
2D1630, Beteendevetenskaplig metod MDI-magister,alla X
2D1631, Mjukvarustöd för prototypning MDI-magister,alla X X
2D1650, Datorspelsdesign alla X

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1515, Grafisk maskin- och materiallära PUB4, m fl X
2D1517, XML för publicering PUB4, m fl X X
2D1518, Audio- video- och multimediaproduktion PUB4, m fl X X
2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X
2D1523, Digital medieteknik alla utom media X
2D1524, Bild- och reproteknik PUB4, m fl X
2D1526, Publiceringsteknik ak PUB3 X
2D1527, Publiceringsteknik, högre kurs PUB4 X X
2D1550, Marknadssystem AFM X
2D1551, Konsumentbeteende AFM X
2D1552, Mediemanagement AFM X X
2D1553, Medieproduktion AFM X
2D1555, IT och organisationer AFM X

Kurser som gått för sista gången

1E1601, GIS, databasteknik och kartografi
2D1276, Datorsimuleringar inom kemin
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs
2D1370, Funktionell programmering
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering
2D1468, Komplettering av databasteknik för L
2D1516, Audio- video- och multimediaproduktion
2D1525, Programmering för interaktiva medier
2D1556, Marknadskommunikation och konsumenten
2D1965, Människa-datorinteraktion
3A1509, Bioinformatik för Bio
4K1515, Grafisk maskin- och materiallära
4K1516, Audio- video- och multimediaproduktion
4K1517, Grafisk teknik, högre kurs
4K1518, Medieproduktion, högre kurs
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs
4K1521, Kommunikation och information
4K1522, Datorteknik och -kommunikation
4K1524, Bild- och reproteknik
4K1525, Programmering för interaktiva medier

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>