Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas utbildningssida.

Kurser för B, I, K, L, M, V, Bio, Lärar och öppen ingång på KTH 2002/2003

(Kurslistor för 2002/2003 finns för D, E, F, T, Media och övriga civilingenjörsprogram. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2002/2003
1234
2D1210, Numeriska metoder, grundkurs 1 B2 X X
V2 X X
L2 X X
I2 X X
K2 X X
M2 X X
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2002/2003
1234
1E1601, GIS, databasteknik och kartografi L X
2D1310, Programmeringsteknik Öppen1 X X
T1 X X
K2+Lärar1 X X
K1+Media1 X X
I1+B1 X X
M1 X X
2D1311, Programmeringsteknik med PBL V1 X X
Bio1+Bio2 X X
L1 X X
2D1320, Tillämpad datalogi I2+Media2+BIKLMTV4 X X
B+I+K+L+M+T+V+Bio X X
2D1323, Datorgrafik med interaktion alla utom D X
2D1334, Databasteknik alla utom D X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1370, Funktionell programmering D,E,F X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1385, Programutvecklingsteknik E X
F+I2+BIKLMTV X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ alla X X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1435, Neuronnäts- och biomodellering allages inte 02/03
2D1458, Problemlösning och programmering under press D,E,F X X
2D1460, Programvarudesign, ekonomi och ledarskap I4-PVD X X
2D1468, Komplettering av databasteknik för L L X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
2D1522, Datorteknik och -kommunikation PUB3, m fl X

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2002/2003
1234
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs alla X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs D,E,F,I X
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,Iges inte 02/03
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,I X X
2D1521, Kommunikation och information AFM X
PUB3+B3+M3+T3 X

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2002/2003
1234
2D1515, Grafisk maskin- och materiallära PUB4, m fl X
2D1517, XML för publicering PUB4, m fl X X
2D1518, Audio- video- och multimediaproduktion PUB4, m fl X X
2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X
2D1524, Bild- och reproteknik PUB4, m fl X
2D1526, Publiceringsteknik ak PUB3ges inte läsåret 02/03
2D1527, Publiceringsteknik, högre kurs PUB4 X X X
2D1550, Market systems AFM X
2D1551, Consumer markets AFM X
2D1552, Mediemanagement AFM X X X X
2D1553, Medieproduktion AFM X
2D1555, IT och organisationer AFM X

Kurser som gått för sista gången

2D1276, Datorsimuleringar inom kemin
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering
2D1516, Audio- video- och multimediaproduktion
2D1525, Programmering för interaktiva medier
2D1556, Marknadskommunikation och konsumenten
2D1965, Människa-datorinteraktion
4K1515, Grafisk maskin- och materiallära
4K1516, Audio- video- och multimediaproduktion
4K1517, Grafisk teknik, högre kurs
4K1518, Medieproduktion, högre kurs
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs
4K1521, Kommunikation och information
4K1522, Datorteknik och -kommunikation
4K1524, Bild- och reproteknik
4K1525, Programmering för interaktiva medier

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 13 juli 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>