Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Kurser för B, I, K, L, M, V, Bio på KTH 2001/2002

(Kurslistor för 2001/2002 finns för D, E, F, T, Media och B, I, K, L, M, V, Bio. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1210, Numeriska metoder, grundkurs 1 M2 X X
V2+Bio3 X X
L2 X X
B2 X X
I2 X X
K2 X X
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2001/2002
1234
1E1601, GIS, databasteknik och kartografi L X
2D1310, Programmeringsteknik B2 X X
T1 X X
K2+Media1 X X
I1+B1 X X
M1 X X
2D1311, Programmeringsteknik med PBL V1 X X
L1+Bio2 X X
2D1320, Tillämpad datalogi I2+Media2+BIKLMTV4 X X
B+I+K+L+M+T+V+Bio X X
2D1323, Datorgrafik med interaktion alla utom D X
2D1334, Databasteknik alla utom D X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1370, Funktionell programmering D,E,F X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens allages inte läsåret 01/02
2D1385, Programutvecklingsteknik E X
F+I2+BIKLMTV X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ alla X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1435, Neuronnäts- och biomodellering alla X
2D1460, Programvarudesign, ekonomi och ledarskap I4-PVD X X
2D1468, Komplettering av databasteknik för L L X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs alla X
2D1378, Text- och bildbehandling allages inte läsåret 01/02
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs D,E,F,I X
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,I X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,I X X
2D1521, Kommunikation och information AFM X
PUB3+B3+M3+T3 X

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1515, Grafisk maskin- och materiallära PUB4, m flges inte läsåret 01/02
2D1516, Audio- video- och multimediaproduktion PUB4, m fl X X
2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X
2D1522, Datorteknik och -kommunikation PUB3, m fl X
2D1524, Bild- och reproteknik PUB4, m flges inte läsåret 01/02
2D1525, Programmering för interaktiva medier PUB4, m fl X X
2D1526, Publiceringsteknik ak PUB3 X X
2D1527, Publiceringsteknik, högre kurs PUB4 X X X
2D1552, Mediemanagement AFM X X X X
2D1553, Medieproduktion AFM X X
2D1555, IT och organisationer AFM X
2D1556, Marknadskommunikation och konsumenten AFM X X

Kurser som gått för sista gången

2D1276, Datorsimuleringar inom kemin
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering
2D1965, Människa-datorinteraktion
4K1515, Grafisk maskin- och materiallära
4K1516, Audio- video- och multimediaproduktion
4K1517, Grafisk teknik, högre kurs
4K1518, Medieproduktion, högre kurs
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs
4K1521, Kommunikation och information
4K1522, Datorteknik och -kommunikation
4K1524, Bild- och reproteknik
4K1525, Programmering för interaktiva medier

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 12 februari 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>