Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Kurser för B, I, K, L, M, V, Bio på KTH 2000/2001

(Kurslistor för 2000/2001 finns för D, E, F, T, Media och B, I, K, L, M, V, Bio. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2000/2001
1234
2D1210, Numeriska metoder, grundkurs 1 V2 X X
L2 X X
M2 X X
B2 X X
I2 X X
K2 X X
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X
2D1276, Datorsimuleringar inom kemin D,E,K,master,doktorander X

Datalogi

Karta över datalogikurserna med förkunskapskrav.

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2000/2001
1234
2D1310, Programmeringsteknik B2 X X
V1 X X
I1+Media1 X X
K2 X X
M1 X X
L1+Bio2 X X
T1 X X
2D1320, Tillämpad datalogi Javakunniga X
Pascalkunniga X
2D1323, Datorgrafik med interaktion alla utom D X
2D1334, Databasteknik alla utom D X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++ C-kunniga X
2D1370, Funktionell programmering D,E,F X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1385, Programutvecklingsteknik Javakunniga X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ Javakunniga X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering alla X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
alla X

Människadatorinteraktion

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2000/2001
1234
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs alla X
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs D,E,F,I X
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,Ikursen ges först våren 2002
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,I X X
4K1521, Kommunikation och information AFM X
B3+M3+T3 X

Medieteknik och grafisk produktion

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2000/2001
1234
2D1526, Publiceringsteknik ak PUB X X
4K1515, Grafisk maskin- och materiallära GRT, PUB X
4K1516, Audio- video- och multimediaproduktion MEP, m fl X
4K1517, Grafisk teknik, högre kurs GRT X X X
4K1518, Medieproduktion, högre kurs MEP X X X
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X
4K1522, Datorteknik och -kommunikation PUB X
PUB X
4K1524, Bild- och reproteknik PUB X
4K1525, Programmering för interaktiva medier MEP X

Kurser som gått för sista gången

2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1965, Människa-datorinteraktion

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 januari 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>