Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas utbildningssida.

Kurser för B, I, K, L, M, V, Bio, Lärar och öppen ingång på KTH 2003/2004

(Kurslistor för 2003/2004 finns för D, E, F, T, Media och övriga civilingenjörsprogram. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2003/2004
1234
2D1210, Numeriska metoder, grundkurs 1 B2 X X
V2 X X
L2 X X
I2 X X
M2 X X
2D1212, Numeriska metoder och grundläggande programmering M1 X X
P1 X X
T1 X X
2D1213, Numeriska metoder för mikroelektronik ME X X X X
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2003/2004
1234
1E1601, GIS, databasteknik och kartografi L X
2D1310, Programmeringsteknik Öppen1 X X
K1 X X
K1+CL1 X X
I1+Bio1 X X
2D1311, Programmeringsteknik med PBL S1 X X
2D1320, Tillämpad datalogi I2+Media2+CL2+BIKLMTV4 X X
B+I+K+L+M+T+V+Bio X X
2D1323, Datorgrafik med interaktion alla utom D X
2D1334, Databasteknik alla utom D X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1385, Programutvecklingsteknik E+Med X
F+I2+BIKLMTV X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ alla X X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1435, Neuronnäts- och biomodellering alla X
2D1458, Problemlösning och programmering under press D,E,F X X
2D1460, Programvarudesign, ekonomi och ledarskap I4-PVD X X
2D1468, Komplettering av databasteknik för L L X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
alla X
2D1522, Datorteknik och -kommunikation PUB3, m fl X

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2003/2004
1234
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,I X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,Iges inte 03/04
2D1521, Kommunikation och information AFM+PUB3 X
2D1601, Kommunikation och media CL X X
2D1602, Lärande och informations- och kommunikationsteknik CL X X X X
2D1620, Människa-datorinteraktion, introduktionskurs D,E,F,I X
2D1622, Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs D,E,F,I X
2D1625, IT-design för funktionshindrade alla X

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2003/2004
1234
2D1515, Grafisk maskin- och materiallära PUB4, m fl X
2D1517, XML för publicering PUB4, m fl X X
2D1518, Audio- video- och multimediaproduktion PUB4, m fl X X
2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X
2D1524, Bild- och reproteknik PUB4, m fl X
2D1526, Publiceringsteknik ak PUB3 X X
2D1527, Publiceringsteknik, högre kurs PUB4 X X
2D1550, Marknadssystem AFM X
2D1551, Konsumentbeteende AFM X
2D1552, Mediemanagement AFM X X
2D1553, Medieproduktion AFM X
2D1555, IT och organisationer AFM X

Kurser som gått för sista gången

2D1276, Datorsimuleringar inom kemin
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs
2D1370, Funktionell programmering
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering
2D1516, Audio- video- och multimediaproduktion
2D1525, Programmering för interaktiva medier
2D1556, Marknadskommunikation och konsumenten
2D1965, Människa-datorinteraktion
4K1515, Grafisk maskin- och materiallära
4K1516, Audio- video- och multimediaproduktion
4K1517, Grafisk teknik, högre kurs
4K1518, Medieproduktion, högre kurs
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs
4K1521, Kommunikation och information
4K1522, Datorteknik och -kommunikation
4K1524, Bild- och reproteknik
4K1525, Programmering för interaktiva medier

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 juni 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>