Nada-kurser som inte kan kombineras

^ Upp till Nadas kurser.

Inom vår institution finns det i ganska många fall flera kurser som täcker samma stoff i så hög grad att teknologerna inte rimligen kan få läsa och tillgodoräkna sig båda kurserna. Det kan t.ex. bero på att vi har olika kurser för olika program eller på att vi har ersatt äldre kurser med nya.

För att underlätta för kanslierna att bedöma teknologernas förslag till val av kurser har vi gjort en lista över kurser som inte kan kombineras.

Vi vill påpeka att det är viktigt att kanslierna verkligen bedömer teknologernas val av kurser före kursstart så att teknologen inte råkar ut för obehagliga överraskningar i form av att en redan avklarad kurs inte får räknas.

Vi vill också påpeka att det kan finnas kurser på andra institutioner som täcker samma stoff som en kurs på Nada. I de fall då vi är medvetna om det, finns sådana kombinationer också med på vår lista. Men det kan finnas flera fall.

För kurser som Nada ger under 2000/2001 anges här vilka andra kurser (sådana som ges nu och sådana som inte längre ges) som kursen inte kan kombineras med.

Examensarbete

Endast ett examensarbete får räknas

2D1210 Numeriska metoder gk I
2D1240 Numeriska metoder gk II

2D1210 och 2D1240 kan inte kombineras med varandra och inte med någon av

2D1911 Numeriska metoder, kurs D

2D1912 Numeriska metoder, kurs M

2D1913 Numeriska metoder, kurs T

2D1914 Numeriska metoder, kurs E

2D1915 Numeriska metoder, kurs V

2D1916 Numeriska metoder, a.k. K

2D1917 Numeriska metoder, kurs L

2D1976 Numeriska Metoder ak B

2D1971 Numeriska Metoder ak M

2D1220 Tillämpade numeriska metoder I
2D1250 Tillämpade numeriska metoder II

2D1220 och 2D1250 kan inte kombineras med varandra och inte med någon av

2D1921 Numeriska metoder, fk F

2D1922 Numeriska metoder, fk II

2D1923 Numeriska metoder, fk M

2D1225 Num. beh. av diff.ekv. I
2D1255 Num. beh. av diff.ekv. II

2D1225 och 2D1255 kan inte kombineras med varandra och inte med någon av

2D1921 Numeriska metoder, fk F

2D1922 Numeriska metoder, fk II

2D1923 Numeriska metoder, fk M

2D1260 Finita elementmetoden

2D1260 Num. metoder för fältproblem

2D1924 Num. metoder för fältproblem

2D1310 Programmeringsteknik

2D1340 Introduktion till datalogi

2D1341 Introduktion till datalogi för F

2D1342 Programkonstruktion

2D1343 Datalogi

2D1975 Numeriska metoder mk B

2D1976 Numeriska metoder ak B

2D1981 Grundl. programmeringsteknik

2D1982 Programmeringsteknik, kurs M

2D1983 Programmeringsteknik kurs T

2D1984 Programmeringsteknik kurs E

2D1985 Datalogi grundkurs E

2D1987 Programmeringsteknik kurs V

2D1988 Datateknisk grundkurs L

2D1922 Imperativa språk

2D1320 Tillämpad datalogi

2D1340 Introduktion till datalogi

2D1341 Introduktion till datalogi för F

2D1343 Datalogi

2D1344 Grundläggande datalogi

2D1931 Datalogi gk F

2D1942 Progr.teknik med Simula

2D1944 Programmeringsprojekt

2D1945 Högnivåspråk och progr.teknik

2D1946 Datateknisk fortsättningskurs L

2D1985 Datalogi grundkurs E

2D1323 Datorgrafik m. interaktion

2D1953 Grafik och interaktionsprogr.

2D1935 Grafisk databehandling, m.k.

2D1943 Grafiska arbetsstationer

2D1994 Progr. av interaktiva miljöer

2D1334 Databasteknik

2D1933 Filsystem och databaser

2D1995 Databasteknik, kurs D

2I1100 Info.system och databasteknik

2D1340 Introd. till datalogi
2D1341 Introd. till datalogi för F
2D1343 Datalogi

2D1340, 2D1341 och 2D1343 kan inte kombineras med varandra och inte med någon av

2D1310 Programmeringsteknik

2D1320 Tillämpad datalogi

2D1342 Programkonstruktion

2D1344 Grundläggande datalogi

2D1922 Imperativa språk

2D1931 Datalogi gk F

2D1942 Progr.teknik med Simula

2D1944 Programmeringsprojekt

2D1945 Högnivåspråk och progr.teknik

2D1946 Datateknisk fortsättningskurs L

2D1975 Numeriska metoder mk B

2D1976 Numeriska metoder ak B

2D1981 Grundläggande progr.teknik

2D1982 Programmeringsteknik, kurs M

2D1983 Programmeringsteknik kurs T

2D1984 Programmeringsteknik kurs E

2D1985 Datalogi grundkurs E

2D1987 Programmeringsteknik kurs V

2D1988 Datateknisk grundkurs L

2D1991 Programstrukturer

2D1342 Programkonstruktion

Kan inte kombineras med 2D1310 Programmeringsteknik eller med någon av de kurser som står uppräknade under den kursen.

2D1344 Grundläggande datalogi

Kan inte kombineras med 2D1320 Tillämpad datalogi eller med någon av de kurser som står uppräknade under den kursen.

2D1346 Kommunikation,
2D1347 Kommunikation och
2D1348 Komm. och information

kan inte kombineras med varandra och inte med

2D1952 Kommunikation och kognition

2U1301 Teknikinformation

2U1930 Teknisk svenska för E

3C1160 Svenska som kommunikation

8B1281 Svenska som kommunikation

8B1980 Svenska i tal och skrift

2D1350 Progr.paradigm

2D1991 Programstrukturer

2D1352/2D1353 Algoritmer, datastr. och komplexitet/2D1354 Algoritmer och komplexitet

kan inte kombineras med varandra och inte med

2D1961 Algoritmer och komplexitet

2D1358 Objektor. programkonstruktion med C++

2D1356 Objektor. prog.k.

2D1357 Objektor. prog.k. m. Smalltalk

2D1359 Objektor. modellering, programmering och analys

2D1360 Objektor. modellering, programmering och analys

2D1385 Programutvecklingsteknik

2D1387 Programsystemkonstruktion med C++

2D1947 Objektor. programkonstr. för E

2G1102 Objektor. programkonstruktion

2D1359 Objektor. modellering, programmering och analys, 2D1360 Objektor. modellering, programmering och analys

kan inte kombineras med varandra och inte med någon av

2D1356 Objektor. prog.k.

2D1357 Objektor. prog.k. m. Smalltalk

2D1358 Objektor. programkonstruktion med C++

2D1385 Programutvecklingsteknik

2D1947 Objektor. programkonstr. för E

2G1102 Objektor. programkonstruktion

2D1372 Artificiella språk och syntaxanalys
2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys

kan inte kombineras med varandra och inte med

2D1934 Översättarteknik

2D1365 MDI översiktskurs
2D1406 MDI grundkurs

kan inte kombineras med varandra och inte med

2D1965 Människa-datorinteraktion

2D1370 Funktionell programmering

2D1350 Progr.paradigm, men bara till och med kursomgången 1998

2D1991 Programstrukturer

2D1375 Programspråksimpl.

2D1934 Översättarteknik

2D1378 Text- och bildbehandling

2D1936 Textbehandling

2D1966 Bildbehandling

2D1385 Programutvecklingsteknik

2D1356 Objektor. prog.k.

2D1357 Objektor. prog.k. m. Smalltalk

2D1358 Objektor. programkonstruktion med C++

2D1359 Objektor. modellering, programmering och analys

2D1360 Objektor. modellering, programmering och analys

2D1947 Objektor. programkonstr. för E

2G1102 Objektor. programkonstruktion

2D1387 Programsystemkonstruktion med C++

2D1356 Objektor. programkonstruktion

2D1358 Objektor. programkonstruktion med C++

2D1947 Objektor. programkonstruktion för E

2D1432 ANN o.a. lärande system

2D1430 ANN & neurofysiologi

2D1434 Matem. mod. i neurovet.

2D1430 ANN & neurofysiologi

2D1469 Databasteori

2D1969 Databastori

2D1470 Objektor. databassystem

2D1970 Objektorienterade databassystem

2I1222 Objektorienterade databaser

2I1225 Objektrelations- och objektorienterade databaser

3D1953 Grafik & interaktionsprogr.

2D1323 Datorgrafik med interaktion

2D1935 Grafisk databehandling, m.k.

2D1943 Grafiska arbetsstationer

2D1994 Progr. av interaktiva miljöer

2D1954 Programutv.projekt

2D1994 Progr. av interaktiva miljöer


Viggo Kann, 14 september 2000, http://www.nada.kth.se/kurser/kth/KanEjKombineras.html