Nada

3A1509, Bioinformatik, 4 poäng

Allmän kursbeskrivning

Det övergripande målet för kursen är att ge grundläggande kunskaper om de bioinformatikverktyg som finns tillgängliga inom dagens biologiska forskning. Detta innefattar teoretisk förståelse samt färdigheter i att praktisk hantera verktygen. Kursen ska också ge en inblick i vartåt utvecklingen är på väg genom exempel från forskningens frontlinje.

Studiehandbokstexten på svenska och engelska.

Kursanalys VT04

En kursanalys för omgången i period 3 har gjorts.

Senaste kursomgång: period 3 03/04

Kursledare är Lars Arvestad.

Tenta 23/8

Den här tentan gavs för endast två studenter, så jag skrev inte lösningsförslag.

Tenta 15/4

Lösningsförslag finns i PDF-form. Här är tentalydelsen.

Tenta 10/3

Lösningsförslag finns i PDF-form. Även tentalydelsen kan man titta på.

Laborationer för 3A1509, Bioinformatik

Jag har nu lärt mig att det krävs att man loggar ut och sedan in igen för att kommandot 'course join' ska fungera. Det borde alltså fungera utan problem nästa gång ni sitter och labbar. Skulle det fortfarande vara problem med att komma åt programmen får ni göra så här:
   module use /info/biobio04/module
   module add biobio04
Här är lablänkarna:

Extentor

Här är två exempeltentor: Tenta 1 (PDF) och tenta 2 (PDF). Lösningsförslag: För tenta 1 (PDF), för tenta 2 (PDF).

^ Upp till Nadakurslistan.


Sidansvarig: Lars Arvestad <arve@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 augusti 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>