bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Utbildning / Kurser / 2D5600 / vt 06

2D5600 Tillämpad pedagogik för Nadadoktorander

Kursplan

Kursanalys

kursanalys.

Schema

 • Måndag 13/2 15.15-17 i sal 1537, lektion.
 • Tisdag 21/2 10.15-12 i sal 1537, lektion.
 • Tisdag 28/2 10.15-12 i sal 1537, lektion.
 • Tisdag 7/3 10.15-12 i sal 1537, lektion.
 • Onsdag 8/3 9.15-12 i sal 1537, presentationer.
 • Torsdag 9/3 13.15-16 i sal 1537, presentationer.

Kursinnehåll

Kursen kommer att vara praktiskt inriktad och vi kommer att diskutera typiska situationer från en lärares vardag. Speciellt kommer vi att behandla:

 • Lektionen - förberedelser, problemgenomgångar och avskrivning, skräckscenarier.
 • Administrationen - tidsplanering, examination, fusk, kursvärdering och kursanalys.
 • Utbildningens mål - detaljerade/övergripande, individuella/kollektiva, kognitiva/affektiva.
 • Läraren och elevens roll och självbild - straffarbetare, frälsare, förebild, kamrat.
 • Examination

Vi kommer också att göra övningar i presentationsteknik, antingen i samband med träffarna eller i den ordinarie undervisningen.

Examination

För att bli godkänd på kursen ska man hålla en presentation om sin forskning samt skriva en rapport om vad man funnit intressant och tänkvärt på kursen.

Litteratur (preliminärt)

Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2006-05-31