bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Individuell uppgift i F2D5381 Språkgranskningsverktyg

Beräkna två veckors arbete med den individuella uppgiften.

Uppgiftsuppslag

Här är ett par uppslag till uppgifter. Du kan välja något av dessa eller något helt annat. Formulera sedan uppgiften mer detaljerat och diskutera den med någon av lärarna innan du börjar jobba med den.
  • Granska OCR-inläst text
  • Granska dikteringsprogramsutmatning
  • Granska tal
  • Detektera felsyftningar och ordvitsar
  • Granska utdata från Systran
  • Utveckla metoder för att granska Strindberg eller annan gammal text
  • Utveckla metoder för att granska poesi
  • Utvärdera automaträttning

Examination

Den individuella uppgiften ska redovisas både skriftligt och muntligt. En rapport på mellan 500 och 1500 ord ska skrivas och skickas in till Viggo senast 8 januari 2005. Vid den sista kursträffen 10 januari ska var och en göra en 15-20 minuters presentation (gärna med demonstration) av sin uppgift.

^ Upp till kursplanen.

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2005-10-04