bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Schema för avslutningsdagen i F2D5381 Språkgranskningsverktyg

Tid: Tisdag den 10 januari 2006 klockan 10.00-17.00.
Lokal: KTH Nada, skolan för datavetenskap och kommunikation, Lindstedtsvägen 3, plan 5, seminarierum 1537.
10.00
Kerstin Severinson Eklundh, professor i människa-datorinteraktion:
Forskning om datorstött skrivande på IPLab
Anders Eriksson: Att avgöra satsers acceptabilitet med maskininlärning
Harald Hammarström: Unsupervised syllable modeling for spell checking
Joakim Nordström: Identifiering av ordvitsar med Granska
Kenneth Wilhelmsson: En jämförelse av tre metoder för taggning av felskrivna ord
Natalia Zinovjeva: Inlärning av regler för detektering av lexikala fel i rysk text med tonvikt på paronymer
13.00
Lunchpaus
14.00
Petter Karlström, doktorand på DSV: 'Fokus på Fel' i användning av Grim
Henrik Lindström, exjobbare på KTH: Att väcka reflexion - utvärdering och design av återkoppling i CALL-miljöer
Eventuella rapporter från övriga kursdeltagare
Kursutvärdering
Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2006-01-09