bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Kursanalys för F2D5381 Språkgranskningsverktyg (Spelling and grammar checking tools), 2005/2006

Kursdata

Tid: intensivundervisning 3-4 oktober 2005, labbar och uppgifter på distans oktober-januari, avslutning på KTH 10 januari 2006
Poängantal: 5
Examination: skriftlig redogörelse för inläsningslitteraturen, fyra datorlabbar, muntlig och skriftlig presentation av individuell uppgift
Föreläsningar: 13 timmar, presentationer: 4 timmar
Undervisningsspråk: svenska
Kursledare: Viggo Kann
Övriga föreläsare: Ola Knutsson och Jonas Sjöbergh
Antal doktorander eller motsvarande: 7 (varav 3 GSLT, 1 NGSLT, 1 KTH, 2 övriga)
Antal KTH-teknologer: 5 (varav 2 D, 2 Media, 1 datalogimagister)
Alla 12 som påbörjade kursen har varit aktiva och gjort flera av momenten.
Prestations- och examinationsgrad efter kursavslutningen: 33%

Statistik vid kursens slut 10 januari

Prov Antal klara
Inläsningsuppgift 11
Labb 1 12
Labb 2 10
Labb 3 8
Labb 4 4
Individuell uppgift 6

Mål

Kursens mål är att ge en forskningsinriktad introduktion till användning, konstruktion och evaluering av granskningsverktyg.

Sammanfattning

Kursens deltagare var entusiastiska och deltog nästan mangrant i all undervisning. Vissa har inte haft tid att göra alla labbar före kursens officiella slut, men alla har för avsikt att slutföra kursen.

Undervisningen har varit uppskattad, liksom kursupplägget och examinationen.

Kursen följdes av sju doktorander och fem teknologer. Kursupplägget med tre heldagar passar inte med teknologernas normala schema, men det har ändå fungerat oväntat bra. Avslutningsdagen låg före terminsstart.

Kursens avslutande individuella uppgift med valfritt ämne var en succé, och väldigt olika ämnen och angreppssätt har presenterats. Rapporterna finns tillgängliga på webben.

Faktiskt innehåll i kursen

Kursens faktiska innehåll framgår av kursplanen.

Elevernas synpunkter

Sist på avslutningsdagen lämnade kursledaren ut en enkät på papper med nio frågor. Alla tio närvarande elever svarade på enkäten. Här följer en sammanfattning av dessa svar.

Varför valde du att läsa kursen?

Nästan alla valde kursen av personligt intresse. Teknologerna hade fått tips om att kursen skulle ges i kursen Språkteknologi.
  • Bra tankar om de som höll kursen.
  • Mer språkteknologiskt än så här blir det inte.

Vad tycker du om kursens innehåll?

Intressant, bra, relevant, intressant dragning år MDI, för mycket MDI, överlapp med kursen Språkteknologi.

Vad tycker du om kursens upplägg?

Bra, distansarbetet har funkat bra, bra med såpass fri kurs, vore intressant att diskutera labbarna med andra kursdeltagare.
  • Jag tycker mycket om upplägget med både praktik och teori.
  • Lite dåligt anpassat för teknologer. Säkert helt ok för doktorander.

Vad tycker du om undervisningen?

Alla kommentarer sa att undervisningen var bra. Två ville ha mer handledning.

Vad tycker du om examinationen?

Bra, rimlig, labb 1-2 kreativa och roliga, svårighetsgraden var lagom, labbarna alltför knutna till vissa verktyg och språk, tydligare krav på innehåll vore bra, inspirerande med valfri uppgift.

Var kraven på kursen lagom höga för 5 poäng?

Alla utom en tyckte att kraven var lagom.

Vad tror du att du får för nytta av kursen?

  • Hjälp med praktisk ansats och metod i egen forskning.
  • Djupare förståelse för språks uppbyggnad och hur datorer hanterar naturligt språk.
  • Träning att kombinera MDI, datalogi och språkvetenskap.
  • Erfarenhet av stavningskontroll och grammatikkontroll samt rädsla för MDI.

Ge kursen ett sammanfattande betyg på skalan 1-5 där 1 är lägst och 5 är högst.

Mest betyg 4, lägst 3 och högst 5. Medelbetyg: 4,0.

Eventuella övriga synpunkter

  • En mkt bra kurs.
  • Kul att ha möjlighet att läsa en doktorandkurs, men en liten extra knuff för teknologerna kanske skulle ge ytterligare utbyte.

^ Upp till kurssidan.

Sidansvarig: <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2006-01-31