Homework 0: Cross breeding genetics

In a genetic experiment, the second generation of tomato plants contained 99 purple, 25 red and 36 white plants.
Assuming that one or two genes are involved, but not linkage, the expected ratios are 1:2:1 (homozygot: heterozygot:homozygote) or 9:3:4 (two genes, the dominnt traits being a protein that causes red and an enzyme that changes red to purple).
How can you quantify the information given by the experiment relevant for choosing between the two hypotheses? Which alternative would you say is the more plausible, and how do you measure the plausibility? Can you say something about possibilities that such information is mis-leading?

(a): I ett genetiskt experiment erhölls i andra generationen efter inavlade tomater följande antal plantor med purpur:röd:vit tomatfärg:
99:25:36.
Om färgen produceras av en enda gen så att homozygoter är vita eller purpur medan heterozygoten är röd, borde man få proportionerna:
1:2:1.
Om i stället två gener är inblandade där dominant allele i första positionen producerar rött färgämne och dominant allele i andra positionen producerar ett enzym som omvandlar den röda färgen till purpur, bör man i stället få (om generna sitter på olika kromosomer eller långt ifrån varandra på en kromosom med intensiv rekombination):
9:3:4.

Data tycks tala för det andra alternativet, men frågan är hur starkt, dvs är samplet tillräckligt stort och nära 9:3:4 för att man ska vara övertygad? Hur kvantifierar man den uppfattningen? Kan du säga något om risken att dessa data är vilseledande?