2D5333 Programverifiering, kursuppläggning, 1996 per 4

Första föreläsningen 11 mars 1996 kl 13:15-15:00 i Nadas seminarierum 1537, Osquars Backe 2, plan 5. Föreläsningar och seminarier på svenska denna gång.

Preliminär Disposition

Under introduktionsföreläsningen ska vi hitta två gemensamma dubbeltimmar i undervisningsveckan(dvs v11-13 och v17-20). Den första för föreläsning och diskussion om teoristoffet (hålls till minsta möjliga) och den andra för diskussionsseminarier.
Reviderat schema med aktuell kursadministration.

Förslag: Må 13-15 Föreläsning, Fr 10-12 Redovisning/diskussion under Må 11 mars - fr 29 mars, må 22 april - fr 10 maj. OBS: till fredagstiden bör alla som avser att få poäng för kursen ha läst de artiklar som ska gås igenom.

1F Må 11/3   Introduktion/översikt, Historik. Floyd-Hoare-
 	     metoden. Välgrundade mängder och avslutning. 
1R Fr 15/3   Modellbaserad notation, Z och Morgan/Dijkstras
         notation. Förfining. Kod som specialfall av
         specifikation. Utdelning av hemuppgift 1.
2F Må 18/3   Första ordningens språk. Ekvationer och 
         omskrivning. Axiom, hypoteser, mekaniserade 
         bevis. Knuth-Bendix metod.
2R Fr 22/3  Diskussion av Hoare-Wirth, Parnas, Parnas et al.
3F Må 25/3  Larch: LSL/LCL, LP, LCLint. (Inlämning av 
        hemuppgift 1, utdelning av uppgift 2)
3R Fr 29/3  Diskussion av Rosenblum, Sommerville Ch 8, Ch 9,
        Jacky.
4F Må 22/4  Gästföreläsare (industriorienterat)
4R Fr 26/4  Diskussion av Broy, Broy, Wing.
5F Må 29/4  MS- och temporallogiker. Automater på oändliga
 	     strängar och träd. Modellverifiering.
5R Fr 3/5   Diskussion av Ciaccia, Ciaccia, Clarke et al.
6F Må 6/5   Tekniska system med programvara och maskinvara.
         Markovmodellering
6R Fr 10/5  Diskussion av Klarlund et al, Johnson-Butler.
7F Må 13/5  Realisering av verifieringsmetodik. (Inlämning av 
         hemuppgift 2).
7R EÖ     Diskussion av Rosenbaum, Musa. Avslutning.

Litteratur.

Liknande Kurser

2G1301: Teori för distribuerade system
Models of Software systems
Methods of Software development
Björn Lispers planerade semantikkurs

Ingång till Nadas kursweb

Stefan