2D5333, Programverifiering, 4 poäng

Kursbeskrivning

Aktuell/nästa kursomgång: period 4 (11/3-15/5) 96/97

Förra_kursomgången

Kursledare: Stefan Arnborg
Datorpostadress: stefan@nada.kth.se

Kontakta kursledaren om du vill ha mer information om kursen.
KURSADMINISTRATION

Bakgrund... Förkunskapskrav... Målsättning... Innehåll... Examination... Introduktionsföreläsning(1996)... Litteratur(1996)... Disposition(föreläsningsschema)1996... Liknande_kurser...

^ Upp till kursöversikt.


Senast ändrad 17 dec. 1996 <stefan@nada.kth.se>