Litteraturfrågor för kursen Computer support for the writing process, 1999.

Skriv 1-2 sidor om varje fråga.

1. Redogör översiktligt för Flower & Hayes kognitiva modell av skrivprocessen. Diskutera speciellt vilken roll planeringen har för att hitta en framgångsrik strategi vid olika typer av skrivande.

2. Sammanfatta resultaten av Haas studier av skrivande med dator respektive papper och penna. Diskutera i vilken grad metodiken och resultaten är tillämpbara på dagens skrivande.

3. Beskriv några olika typer av datorstöd för skrivplanering, och på vilket sätt de tänks stödja planeringsprocessen. Hur samverkar dessa stöd med användarens individuella skrivstrategi och profil?

4. Välj några exempel på datorstöd för skrivsamarbete, och diskutera hur de stödjer olika typer av samordning utifrån Sharples kategorier av skrivsamarbete.

Sista inlämningsdag: 11 februari 2000.

Kerstin S.E.