Nada

Probabilistiska metoden, hösten 2000

Kurseledare: Mikael Goldmann

Hemtal

Hemtal delas ut under kursens gång. Om något är oklart eller ni misstänker feltryck, kontakta kursledaren omgående så det kan rättas till.

Ledtrådar till hemtalen

Man kan "köpa" ledtrådar till vissa av uppgifterna. Man betalar i form av poängavdrag på motsvarande uppgift. Följande licens gäller för ledtrådar:
  1. Om du köper en ledtråd så får du ett visst poängavdrag på motsvarande uppgift.
  2. Poängavdraget görs oavsett om din lösning utnyttjar ledtråden.
  3. Poängavdraget leder aldrig till negativ poäng på en uppgift.
  4. Du får inte avslöja ledtråden för någon annan.
  5. Om ni jobbar i grupp, så tala om vilka som ingår. Alla måste "betala".
På hemtal 3 finns ledtrådar till följande:
Uppgift 2
En användbar sats om bipartita grafer med perfekt matchning kostar 25 % av uppgiften. För 60 % får du både satsen och hur den ska tillämpas på den här uppgiften.
Uppgift 6a
En lemmaformulering (som du själv bevisar och sedan utnyttjar för att dra slutsatsen) kostar 30 % (av a-uppgiften).
Uppgift 6b
En lämplig "gradation" kostar 50 % (av b-uppgiften).

Sidansvarig: <migo@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 december 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>