Nada
Nadas institutionssymbol

^ Upp till kursens ingångssida

In English (does not exist yet)
 

Studiehandbokstext 2000/2001 för

2D5235 Computational Electromagnetics

Poäng 5 Föreläsning 24
Kursnivå C Övning -
Betygsskala, KTH U, 3, 4, 5 Labb 12
Obligatorisk för -    
Valbar för D, E, F, T Perioder 1-2
Språk Engelska Webbinfo www.nada.kth.se/kurser/kth/2D5235
Kursansvarig

Jesper Oppelstrup , 08 - 790 6228, jespero@nada.kth.se

Kort beskrivning

En introduktionskurs till numeriska metoder för elekromagnetiska vågproblem.

Mål

Kursens mål är att ge kunskap om

* numeriska metoder för elektromagnetiska vågproblem,

* kännedom om programvara,

* metodernas industriella användbarhet och begränsningar,

för att studenterna ska kunna * självständigt tillämpa vedertagna metoder för elektromagnetiska vågproblem,

* delta i utvecklingen av nya metoder för elektromagnetiska vågproblem,

* använda tillgänglig/kommersiell programvara med kännedom om deras grundläggande metoder och begränsningar.

Kursinnehåll

Maxwells ekvationer.

Tidsdomänmetoder: finita differenser, finita element och finita volymer.

Frekvensdomänmetoder: momentmetoden, finita element.

Högfrekvensmetoder.

Multipol metoder.

Tillämpningsområden.

Förkunskaper

Motsvarande kursen 2D1240 Numeriska metoder grundkurs.

Påbyggnad

Läskurser med inriktning mot exempelvis finita differenser i tidsdomän, momentmetoden eller högfrekvensmetoder kan erbjudas.

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 2 p)

Laborationsuppgifter (LAB; 1+1+1 p).

Laborationer

Tre laborationer ingår i kursen:

Finita differenser i tidsdomän (FD-TD):
   * Grundläggande 1D och 2D kod implementeras.
   * Numeriska experiment utförs.

Momentmetoden (MoM):
   * Grundläggande 2D kod implementeras.
   * Numeriska experiment utförs.

Finita element i frekvensdomän:
   * Modellering av några geometrier/problem med tillgänglig/kommersiell programvara
   * Analys av nogrannhet och beräkningsprestanda utförs

Inriktningen på de två sista laborationerna kan komma att bytas mot varandra.

Kurslitteratur

Heltäckande kurslitteratur saknas men material ur
Computational Electrodynamics, Artec house 1995, Allen Taflove,
Computational Methods for Electromagnetics, IEEE Press 1998, A. Peterson, S. Ray, R. Mittra
och föreläsningsanteckningar utgör grundmaterialet för kursen.

Övrigt
 
Föreläsningar och labbhandledning kommer företrädesvis ges i tvåtimmarspass under senare delen av någon eftermiddag i veckan.

Kursen gavs för första gången 99/00.

^ Upp till kursens ingångssida


Sidansvarig: <ledfelt@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 augusti 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>