Nada

2D5214, Finita elementmetoden, 5 poäng


Kursens målsättning är att ge en fördjupad kunskap om finita elementmetodens teori och användning för att lösa beräkningsproblem. En seriös beräkning bör naturligtvis vara pålitlig och göras effektivt. Pålitlighet betyder att vi kan uppskatta beräkningens noggrannhet som påverkas av diskretiseringen, fel i indata och fel i modellen. Effektivitet betyder att få beräkningsoperationer används.

Med fokusering på dessa två aspekter kommer vi i kursen att studera teoretiska och praktiska aspekter av:

I kursen ingår laboration med adaptivt FEM-program.


Aktuell/nästa kursomgång: period 3-4, 2004

Kursstart: kl. 10.15-12 Fredagen den 23:e Januari 2004, NADA, rum 4523, KTH; föreläsningarna fortsätter Fredagar 10-12, rum 4523.

Kursledare: Anders Szepessy
Datorpostadress(er): szepessy@kth.se

Här finns en översikt av kursens innehåll.

Här finns en lista med frågor. Examen består av fem frågor relaterade till listan.

Här finns två laborationsuppgifter. Gör gärna laborationen i grupp.


För att bli godkänd på kursen bör man ha minst 15 poäng. Bra svar på en examensfråga ger 2 poäng. Bra lösning av ett hemtal ger 1 poäng. Bra lösning av en laborationsuppgift ger FEM poäng. Därför får man 30 = 2x5 + 1x10 + 5x2 poäng om allt är bra.

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <szepessy@kth.se>
Senast ändrad 29 december 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>