Nada

2D5212, Analys av numeriska metoder för PDE, del 1, 5 poäng

Aktuell/nästa kursomgång: period 1 98/99

Kursledare: Gunilla Kreiss
Datorpostadress(er): gunillak@nada.kth.se

Kontakta kursledaren om du vill ha mer information om kursen.

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <gunillak@nada.kth.se>
Senast ändrad 19 juni 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>