O2R 2000

Schemaöversikt

Klicka på föreläsningsnumret för PowerPoint-presentation och på referensen inom parentes för motsvarande pdf-fil.
I Litteraturkolumnen refereras till relevanta moment i kursböckerna samt material som kommer delas ut vid föreläsningstillfället. Vid varje föreläsning kommer också åhörarkopior av OH-materialet delas ut.
Litteraturen kommer eventuellt kompletteras med utrag ur artiklar, böcker och tutorials.
 
Föreläsning
(med ca-tider)
Innehåll Litteratur Övningar och labbar
1 (pdf)
16.00-17.30
Introduktion Lea, Awad   
2 (pdf)
9.00-10.00
Utvecklingsmetoder och processer: vad, varför, hur?
OCTOPUS och UML intro.
Awad 1-2.1  
3 (pdf)
10.15-12.00
Java: Kort introduktion/repetition. Trådar. Något om mutex, Dekkers algoritm och monitorer. Javas ("inbyggda monitor") synchronized. Tutorials från nätet + Lea 1.1. Lab 1 (13.15-17.00)
4 (pdf)
9.00-10.00
Problem i "concurrent programming". Mönster för objektorienterad realtidsprogrammering. Lea 1  
5 (pdf)
10.15-12.00
Mer om synkronisering med bla semaforer.
Java: mer om trådar och synkronisering och prioritering. 
RMI introduktion och grunder.
Tutorials från nätet + delar av Lea Lab 1 forts
Lab 2 påbörjas
(13.15-17.00)
6 (pdf)
9.00-11.00
OCTOPUS översikt.
Något om kravspecifikationer och systemarkitektur.
RMI fler exempel.
Awad 2.1-2.4, (3-4)
Lab 2 forts (12.15-16.00)
Övn 1.
7 (pdf)
26/4 kl 10-11.15
Sal E36
Kravspecifikationer, användningsfall, systemarkitektur.
Analysfas, introduktion och grundläggande diagramtyper. Strukturella modeller. Funtionell modell.
Awad (2.1-2.4), 3-4, 2.5-2.6, 5-5.2  
8 (pdf)
26/4 kl 11.30-13
Sal E36
Kravanalys. Analysfas. Mer om användbara UML-diagram. Hitta objekt, relationer och attribut. Tillstånd och händelser. Awad 5.3-5.5
Douglass 1-3
Lab 3
9till10 (pdf)
27/4 kl 9-10.45
Sal E32
Analysera beteende. Mer om interaktions- och tillståndsdiagram med bla synkronisering, parallella och delmaskiner. Designfas med bla identifiering av trådar och händelser. Något om scenarier och tidsdiagram Awad 6
Douglass 4
Ö2 efter detta tillfälle.
27/4 kl 11-12
Sal E32
Prioritera processer. Från design till implementation. Något om designmönster för design av realtidssystem. Awad 7-8
Douglass 5-6
Lab 3 forts.
Ö3 påbörjas efter detta tillfälle.
11 (pdf)
6/6 9-12
Rum 1625
Större exempel ur Awad, "farthållare", och relaterade tekniker. Awad 10 och vid behov tidigare ännu ej genomgångna delar av kapitel 5-7.  
12 (pdf)
6/6 13-16
Rum 1625
Speciella problem och lösningar för: Hantera fel, transaktioner, trådhantering. Designmönster för realtid. Något om CORBA och realtid. Lea 3-4 Lab 4
13
7/6 9-12
Rum 1625

Två presentationer av deltagare, Realtid i Rose respektive skräpsamling i realtididssystem. Avrundning.
 
 Lab 4 forts
Arbeta med projekten

^ Upp till kursens ingångssida


Sidansvarig: bjorne@nada.kth.se
Senast ändrad 19 juni 2000