- Internetprogrammering 99/00 -

Laborationer

Introduktionsmötet

1. Introduktion till HTML, WWW och Java

Objektorientering och Java

2. Introduktion till Javas interaktionsmodell med grafiska objekt i applet.
3. Implementation av interaktiv applet: ett Memory.

Grundläggande tester av URL, socketar och liknande

4. Läsa innehållet från filer med hjälp av URL och URLConnection
5. Skicka mail via smtp

Meddelandesystem på tre olika sätt

6. Del av meddelandesystemet från övning 4 implementerat med hjälp av socketar
7. Del av meddelandesystemet från övning 4 implementerat med hjälp av RMI
8. Del av meddelandesystemet från övning 4 implementerat med hjälp av CORBA

Servlets

9. Enkel servletslab och övning inbakad i föreläsningen

CGI-bin

10. Liten CGI-bin labb med FORMS och Perl

ASP och JavaScript

Ej publicerad än!
^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 oktober 1999