- Internetprogrammering 99/00 -

Föreläsningar

Introduktionsföreläsningen (pps och big publicerade)

Föreläsning Powerpoint Show* Stort pdf-format
(1 oh per sida)
Medium pdf-format
(2 oh per sida)
Litet pdf-format
(6 oh per sida)
0. Introduktionföreläsningen
pps
pdf big
pdf medium
pdf small

Objektorientering och Java (publicerat)

1. Introduktion till objektorienterad programmering
2. Grundläggande Java
3. Objektorienterad programmering i Java
4. Java AWT och händelsehantering
5. Animering, trådar och strömmar

Java och nätverk (publicerat)

Varje föreläsning finns i olika format. Välj det som passar dig bäst i en viss situation, för att se på skärmen eller kanske skriva ut osv.
OBS föreläsning 6 är identisk med föreläsning 0 som snabbt presenterades på introduktionsmötet, se ovan.
Föreläsning Powerpoint Show* Stort pdf-format
(1 oh per sida)
Medium pdf-format
(2 oh per sida)
Litet pdf-format
(6 oh per sida)
6. Nätverk och Java, grunder
se föreläsning 0
pdf big
pdf medium
pdf small
7. Hämta data mha URLer
pps
 pdf big
 pdf medium
 pdf small

Socketar  (publicerad 29/11)

Se också exempel.
Föreläsning Powerpoint Show* Stort pdf-format
(1 oh per sida)
Medium pdf-format
(2 oh per sida)
Litet pdf-format
(6 oh per sida)
8. socketar
pps
pdf big
pdf medium
pdf small

RMI  (publiceras 29/11)

Se också exempel.
Föreläsning Powerpoint Show* Stort pdf-format
(1 oh per sida)
Medium pdf-format
(2 oh per sida)
Litet pdf-format
(6 oh per sida)
9. RMI
pps
pdf big
pdf medium
pdf small

CORBA  (publiceras nov-dec)

Se också exempel.
Föreläsning Powerpoint Show* Stort pdf-format
(1 oh per sida)
Medium pdf-format
(2 oh per sida)
Litet pdf-format
(6 oh per sida)
10a. CORBA
pps
pdf big
pdf medium
pdf small

Servlets (publiceras nov-dec)

Föreläsningen finns som föregående föreläsningar i olika format.
Vi har beslutat att slå ihop föreläsning 11 och 12 samt lab 9 och övning 5. Detta avsnitt ger därför endast ett smakprov på servlets. Den som är speciellt intresserad av servlets kan välja att fördjupa sig i dessa i det egna arbetet istället.
Föreläsning Powerpoint Show* Stort pdf-format
(1 oh per sida)
Medium pdf-format
(2 oh per sida)
Litet pdf-format
(6 oh per sida)
11. Servlets
pps
pdf big
pdf medium
pdf small
12. Ihopslagen med 11!        

CGI-bin, FORMS och Perl  (publiceras nov-dec)

Se också exempel.
Föreläsning Powerpoint Show* Stort pdf-format
(1 oh per sida)
Medium pdf-format
(2 oh per sida)
Litet pdf-format
(6 oh per sida)
14. CGI mm
pps
pdf big
pdf medium
pdf small

XML, CSS, eller vad kommer efter HTML?  (publicerat)

Den nya standarden Extensible Markup Language (XML) som efterföljare till HTML samt något om Cascading Style Sheets (CSS).
Den som vill veta lite mer om XML och CSS bör läsa Pontus Normans examensarbete som finns som pdf-dokument under kolumnen Artikel i tabellen nedan.
PowerPoint-dokumenten och motsvarande pdf-filer är inte klara än (990506).
 
Föreläsning Artikel Powerpoint Show* Stort pdf-format
(1 oh per sida)
Medium pdf-format
(2 oh per sida)
Litet pdf-format
(6 oh per sida)
17. XML och CSS a study of eXtensible Markup Language (XML)
pps
pdf big
pdf medium
pdf small
* Power Point Show dokumentet går bra att läsa direkt via InternetExplorer, med andra nätbläddrare kan det dock krävas att icke gratis plug-in-programvara används. Ett annat alternativ är att ladda ner filen till den egna datorn och använda en PowerPoint Viewer (kan tex hämtas från http://officeupdate.microsoft.com/index.htm#PowerPointdownloads, ladda hem Viewer for PowerPoint 97 ...).

Publiceringplan

Publiceringsplan för föreläsningar, labbar, övningar och annat

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 29 november 1999