- Internetprogrammering 99/00 -

Konstruktion av server version-1 (senast ändrat 991021)

Exempel som hjälp för laboration 6.
Exemplet visar hur en mycket enkel server som kan avkoda kommandon av tidigare beskriven typ kan konstrueras.
I slutet av denna sida visas hur servern enkelt kan testas med hjäp av telnetanslutning. I nästa del av exemplifieringen av meddelandesystemt bygger vi också en speciell klient som skickar meddelanden till servern, se Konstruktion av klient version-1.

Serverklass

Det här exemplet illustrerar en enkel server som antingen Välj version genom att editera metoden public static void main(String [] args)och förslagsvis kommentera bort den metod som inte används. Kompilera och starta om servern.
I övrigt är det inga konstigheter utan:
  1. Servern skapar en ServerSocket mot en viss port

  2. server = new ServerSocket(port);
  3. Väntar på att klient skall ansluta

  4. client = server.accept();
  5. Loopar tills dess kommandot quit kommer från klienten

  6. Varje varv i loopen tolkas inmatningen från klienten, metoden parse(...);, med StringTokenizer:s hjälp på samma sätt som beskrivits tidigare.
För detaljer se källkoden.

Test från telnet

1) Starta servern
>java TestServerSocketVersion1
2) Öppna telnetanslutning mot servern
>telnet localhost 4447

Där localhost byts mot annat namn om inte server och klient körs på samma dator.

3) Skriv kommandon från telnetfönstret
Beroende av om du använder metoden version1() eller version2() kommer resultat eller annan information från servern ekas i System.out eller skickas till klienten.
Observera: om lokalt eko är avslaget så ser du inte vad du själv skriver i telnet utan bara det som ekas från servern.

Källkod till exemplet

I filen TestServerSocketVersion1.java hittar du koden för servern.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 21 oktober 1999