- Internetprogrammering 98/99 -

Lärare

Kursansvarig är Björn Eiderbäck. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med lärarna är att skicka datorbrev.

Kursutvecklare och kontaktpersoner är:

Grupp  Lärare 
Datorpostadress 
Huvudansvarig för
1
Björn Eiderbäck bjorne@nada.kth.se Övn 3-4, 6, lab1, 4-8, 10-11 
2
Bosse Nordin bosse@cb.uu.se Föreläsning 2-5, övn 1-2, lab 2-3
3
Anders Hedman ahedman@nada.kth.se Övn 5, lab 9
4
      

Listan av lärare kan under kursens lopp kompletteras med tex vissa andra experter på tex databaser, JavaScript eller liknande. Respektive lärares huvudansvar kan också förändras något. Vidare skall ansvar för icke konstruerade föreläsningar "tilldelas" när ordningsnummer blir klart.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 December 1998