- Internetprogrammering 98/99 -

Laborationer

Introduktionsmötet (981216)

1. Introduktion till HTML, WWW och Java

Objektorientering och Java (publicerat 981222)

2. Introduktion till Javas interaktionsmodell med grafiska objekt i applet.
3. Implementation av interaktiv applet: ett Memory.

Grundläggande tester av URL, socketar och liknande (publicerat 990211)

4. Läsa innehållet från filer med hjälp av URL och URLConnection (se också ledningar)
5. Skicka mail via smtp

Meddelandesystem på tre olika sätt (publicerat 990212)

6. Del av meddelandesystemet från övning 4 implementerat med hjälp av socketar
7. Del av meddelandesystemet från övning 4 implementerat med hjälp av RMI
8. Del av meddelandesystemet från övning 4 implementerat med hjälp av CORBA

Servlets (publicerat 990316)

9. Enkel servletslab och övning inbakad i föreläsningen

CGI-bin (publicerat 990517)

10. Liten CGI-bin labb med FORMS och Perl
 
^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 maj 1999