- Internetprogrammering 98/99 -

Plan för publicering av föreläsningar, labbar, övningar och annat

Här kommer en plan för när respektive moment kommmer publiceras. I vissa fall kan publiceringen ske tidigare och har vi riktig otur kan ett moment bli försenat (fast det skall vi väl inte hoppas!).
Föreläsning 8-9 täcks ganska väl av boken och övriga referenser (se referenser i kolumnen kommentarer i tabellen nedan). Därför består dessa föreläsningar mer av kommenterade exempel, delvis liknande övnings- och laborationsuppgifterna för dessa moment. Se också den separata "exempelsamlingen".
 
Moment föreläsningar övningar labbar kommentar
Introduktionsföreläsning Videon publicerad  INGA ÖVNINGAR L1 publicerad  
Objektorientering och Java, f1-f5 Alla publicerade 981222 Ö 1-2 publicerade L2-L3 publicerade  
Java och nätverk F6, F7 publicerade 990303 Ö3 publicerad L4 publicerad
L5 publicerad
Boken kapitel 1-5.
Se också
http://www.javasoft.com/docs/books/tutorial/networking/index.html
Klient och serverprogrammering F8 publicerad 990331 Ö4 publicerad L6-8 publicerade Boken kapitel 7-9.
Se gärna samma länk som ovan
RMI F9 publicerad 990420 ö4 L7 publicerad Boken kapitel 14
Se också
http://www.javasoft.com/docs/books/tutorial/rmi/index.html
CORBA F10 publicerad 990420 ö4 L8 publicerad Står ej om CORBA i boken.
Kräver JDK 1.2!
Se också
http://www.javasoft.com/docs/books/tutorial/idl/index.html
Servlets F11 + F12 publicerade som en föreläsning Ö5 inbakad i lab 9 L9 publicerad
Se också gärna
http://www.javasoft.com/docs/books/tutorial/servlets/index.html
Databaser
  • F13
  • Ö6
  • L11 

Se också gärna
http://www.javasoft.com/docs/books/tutorial/jdbc/index.html
CGI F14 publicerad  Ingen övning L10 publicerad  
JavaScript
  • F15
Ingen övning Ingen lab Beroende av intresse kan detta  ingå i enskilda uppgiften
DHTML
  • F16
Ingen övning Ingen lab Beroende av intresse kan detta  ingå i enskilda uppgiften

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 maj 1999