CGI, HTML och Perl

Beskrivning

Syftet med följande exempel är att illustrera CGI-bin. För att göra detta har vi använt HTML-kod och Perlkod. Syftet är inte att du skall bli en fullfjädrad CGI-bin eller Perlprogrammerare utan främst att du skall förstå principerna samtidigt som du får se hur ett typiskt scriptspråk (Perl) ser ut.
Förslagsvis börjar du med att titta lite på Perl-exemplen för att få ett hum om vad dom gör. Sedan kan du titta på HTML-exemplen som illustrerar hur olika komponenter som knappar, listvyer och inmatningsfärl kan konstrueras och hanteras på HTML-sidor. Inmatningen från användaren hanteras genom att skicka vidare data med hjälp av CGI-bin (i det här fallen till Perl-script)

Perl-exemplen

Några introducerande Perl-exempel läs dem för att få ett hum om vad man kan göra med ett CGI-script.

HTML-exemplen

Några HTML-exempel på hur olika typer av inmatning från användare kan göras i HTML och kopplas till CGI-script.


Skicka synpunkter till: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 12 maj 1999