KTH 2D4334
Internetprogrammering
Nada
Förkunskaper Kurskrav Lärare Seminarier Schema
Laborationer Betygssättning Kurslitteratur Verktyg Kurssidan

Under uppbyggnadAktuell information

Den här sidan och vissa refererade sidor kommer uppdateras med aktuell information under kursens gång. Sådana förändringar kommer under rubriken Senaste Nytt och signaleras med namn, ibland länk till mer information och datum.

Senaste Nytt

Enskilda uppgiften utgår.
Övningen och labben om databaser utgår också!
Kursen är alltså klar då övning 1-5 och lab 1-10 är godkända.

Föreläsning 17 och laboration 10 publicerade (990517).
Flera exempel på FORMS-CGI-Perl, se rubriken Exempel. (990517)

Föreläsning 9-10a publicerade, se nedan. Det blir senare en 10b (överkurs) med ytterligare diskussioner om CORBA och RMI, samt en kort jämförelse dem emellan. Föreläsning 10b utgår!
Hela exemplen som kan utgöra bas för laboration 6, laboration 7 och laboration 8 är klara.
Basen till laboration 7 (RMI) publicerad 990422.
Ny föreläsning om XML och CSS, artikel publicerad 990506.

Exempel som ledningar för att genomföra laborationer

Några exempel med inriktning mot att genomföra laborationerna med socketar, RMI,  CORBA samt FORMS-CGI-Perl finns. I alla fallen kan den som inte vill skriva något helt eget enkelt komplettera dessa exempel med det som fattas. I framförallt CORBA-delen är det mesta redan implementerat. I alla fallen utom socketexemplet är dock användarinteraktionen relativt svag. Den som vill kan gärna göra ett grafiskt gränssnitt (men det är inget krav och interaktionskoden i socket-exemplet kan enkelt modifieras så att den passar dom andra fallen).
Se rubriken Exempel.

Nyhetsblad-2 (990310)

Preliminär version av Nyhetsblad-2 som bla innehåller (preliminär) beskrivning av CD-skiva med programvara och kursens websidor (inklusive föreläsningar och övningar).

Föreläsningar (senast ändrat 990506)

Laborationer och övningar (senast ändrat 990316)

Beskrivningar av hur (senast ändrat 981230)

Informationsblad

Java hemma

Se rubriken Java nedan.

Adobe Acrobat för att läsa vissa filer

För att läsa vissa dokument på den här sidan krävs att din webläsare kan hantera Acrobat-filer. Du kan ladda ner Acrobat Reader gratis genom att klicka på ikonen här intill: 

Allmän information (i bokstavsordning)

Datormiljö
Kort beskrivning av utdelade konton och datormiljön på NADA
Exempel
Fler exempel som kompletterar föreläsningarna samt ger ledningar eller grundstomme till vissa laborationer.
FTP
Kort beskrivning av hur ftp används
Föreläsningar
Föreläsning 1-12, 14, 17 hittar du här. (10b med mer detaljer i RMI och CORBA kommer dock senare).
Publiceringsplan för föreläsningar, labbar, övningar och annat
Förkunskaper
Högskoleutbildning med minst 20 poäng programmeringsteknik/motsvarande eller minst två års programmeringserfarenhet. Alternativt minst treårig teknisk-/naturvetenskaplig-/ekonomisk-/medieutbildning på gymnasienivå, kompletterad med minst två års yrkeserfarenhet inom programmering.
Hemkatalog
  • Kursen har en egen katalog på följande relativa adress om du är inloggad på NADAs UNIX-datorer: /info/intprog98
  • Din egen hemkatalog skapar du så här.
HTML-katalog
Beskrivning av hur du skapar och sätter lämpliga rättigheter
Java
Vi använder Java som programspråk på stora delar av kursen. 

För mer info om hur du kan ladda hem Java samt dokumentation se: verktyg som vi använder på kursen

Kurskrav
För godkänd kurs krävs att dom tre momenten med laborationer, övningar/inlämingsuppgifter och större uppgift genomförs.
Kurslitteratur
Se kurslitteratur nedan
Kursbeskrivning
Vi gjorde en preliminär kursbeskrining. Den kommer revideras något men huvuddragen överensstämmer.
Laborationer
Laborationer (lab1-10, 990517)
Ledningar
Ledningar till laborationer och övningar. Dvs extra information, hjälp och ledtrådar till laborationer och övningar.
Lärare
Ansvarig kursledare är Björn Eiderbäck. För mer detaljer se lärare och kontaktinformation.
Läsanvisningar
Läsanvisningar till litteraturen kommer delas ut i samband med föreläsningarna.
Newsmöte
Här kommer du hitta senaste nytt om allt möjligt, news:nada.kurser.ip98.

Om du har en fråga av allmänt intresse så ställ den gärna här, tex hur konstruerar jag en subklass i Java, hur genererar jag slumptal i intervallet (0, 1] eller vilken utvecklingsmiljö är bäst Symantec Visual Cafe, Parts for Java eller VisualAge for Java?

Synpunkter på kursen
Vi är tacksamma för synpunkter på kursen, både under kursens gång och efteråt. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan lämnas till kursledaren eller övningsledarna.
Telnet
Kort beskrivning av hur telnet används.
Undervisning
Undervisningen sker helt på distans. Vi kommer främst använda oss av WEB-sidor med HTML, newsmöten och pdf-dokument.
Kontakt med lärare sker framförallt via elektroinsk post.
Verktyg
För mer information om programmeringsverktyg som kommer användas på kursen. Bla finns en beskrivning av hur man kan hämta hem verktygen.
Övningar
Övning 1-5 hittar du här.

Kurslitteratur

Kursbok

  
[Book Cover]
  • Java Network Programming, av Elliotte Rusty Harold, 1st Edition February 1997, 1-56592-227-1,442 sidor.
 
^ Upp till kursens hemsida.

Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 29 september 1999