- Internetprogrammering 00/01 -

Laborationer

Observera laborationerna som ej är tagna ur kursboken numreras löpande. Laborationer ur boken, eller variationer på dessa, numreras efter kapitel och övningsnummer, tex 4.6.
Varje laboration har ett sistadatum om laborationen ej klar detta datum måste extrauppgifter också göras som kompensation.

Introduktionsmötet

1. Introduktion till HTML, WWW och Java klar senast 15/11 2000.

Objektorientering och Java

2. Introduktion till Javas interaktionsmodell med grafiska objekt i appletklar senast 15/12 2000.
3. Implementation av interaktiv applet: ett Memory klar senast 21/12 2000.

Laborationer ur boken

Klara senast 15/2 2001
Redovisa dessa laborationer via att lägga upp lösningarna på en åtkomlig (fast kanske hemlig) websida.
Vi överväger också att använda ett speciellt webbaserat  redovisningssystem. Men innan detta tas i bruk så måste vi göra några fler tester av det.

OBSERVERA!

Uppgifterna i DHTML kapitel 15-16 kräver InternetExplorer
(på NADAs SUNar gör du)
>module add ie/5.0
>iexplorer

och filter och ActiveX kapitel 17-21 kräver tom InternetExplorer och
Windows!!
Därför
- använd InternetExplorer för uppgifterna kapitel 15-16
- gör så gott ni kan med uppgifterna i kapitel 17-21, dvs har ni PC så testa
annars får ni göra en kort beskrivning (ca ett stycke per uppgift) i form av ett textdokument där ni
beskriver hur ni skulle gå tillväga för att implementera det hela. Placera i
textfilsfallet beskrivningen på något ställe som jag kan komma åt via weben i
andra (körbara fall) lägger ni helt enkelt dit lösningen (så kan jag köra
dem på min PC och i Explorer).

Uppgifter ur boken

OBS! Uppgifter ur resten av boken skippar vi, dvs från kapitel 22-29.

Grundläggande tester av URL, socketar och liknande

(för den som varit inne på sidan tidigare så kan jag bara säga att nu är dessa två laborationer omskrivna /Björn)
4. Läsa innehållet från filer med hjälp av URL och URLConnection  klar senast 15/3 2001.
5. Skicka mail via smtp klar senast 15/3 2001.

Meddelandesystem på tre olika sätt

6. Del av meddelandesystemet från övning 4 implementerat med hjälp av socketar klar senast 25/3 2001.
7. Del av meddelandesystemet från övning 4 implementerat med hjälp av RMI klar senast 10/4 2001.
8. Del av meddelandesystemet från övning 4 implementerat med hjälp av CORBA klar senast 17/4 2001.

Servlets

9. Enkel servletslab och övning inbakad i föreläsningen klar senast 1/5 2001.

CGI-bin

10. Liten CGI-bin labb med FORMS och Perl klar senast 1/5 2001.
^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>