- Internetprogrammering 00/01 -

Föreläsningar

Föreläsningarna ordnade efter avdelningar och vissa föreläsningar finns i olika format. Välj det som passar dig bäst i en viss situation, för att se på skärmen eller kanske skriva ut osv.

Innehåll


Första mötet på KTH

Introduktionsföreläsningen

Föreläsning Powerpoint Show* Stort pdf-format
(1 oh per sida)
Medium pdf-format
(2 oh per sida)
Litet pdf-format
(6 oh per sida)
0. Introduktionföreläsningen
pps
pdf big
pdf medium
pdf small


Java

Objektorientering och Java

1. Introduktion till objektorienterad programmering
2. Grundläggande Java
3. Objektorienterad programmering i Java
4. Java AWT och händelsehantering
5. Animering, trådar och strömmar


Föreläsningar efter boken

Referenser till respektive föreläsning kommer snarast. OH-bilder till alla bokens kapitel som zip-fil här.
 
Innehåll Kapitel Kommentarer
1. Intro. World Wide Web, HTML 4. 1, (2), 3  
2. Mer om HTML: tabeller, forms, verktyg. 3-4, 6   
3. JavaScript. DHTML: CSS. 8-14  
4. Mer om DHTML: objektmodell, händelsemodell, filter, databindning. 15-18  
5. DHTML: ActiveX mm. Multimedia. Scripting på klientsidan med bla VBScript. 19-22  
6. Webservrar, databaser och ASP. 24-26  Tommy Palm gästföreläsare
OH-bilder
7. CGI med Perl. XML. 27-28  
8. Servlets och Java server pages. 29  


Föreläsningar med annat material än bokens

Trådar. Java och nätverk

OBS föreläsning "Nätverk och Java, grunder" är identisk med föreläsning 0 som snabbt presenterades på introduktionsmötet, se ovan.
Föreläsning Powerpoint Show* Stort pdf-format
(1 oh per sida)
Medium pdf-format
(2 oh per sida)
Pdf-format
(6 eller 4 oh per sida)
 Nätverk och Java, grunder
se föreläsning 0
pdf big
pdf medium
pdf small
F8. Trådar. Hämta data mha URLer
pps
 
 
f8 pdf

Socketar

Se också exempel.
Föreläsning Powerpoint Show* Pdf-format
(4 oh per sida)
F9. Socketar
pps
pdf

RMI

Se också exempel.
Föreläsning Powerpoint Show* Litet pdf-format
(4 oh per sida)
RMI
pps
pdf

CORBA

Se också exempel.
Föreläsning Powerpoint Show* Litet pdf-format
(4 oh per sida)
CORBA
pps
pdf


Annat kompletterande material

Servlets (innehåller laborationslydelsen)

 
Föreläsning Powerpoint Show* Stort pdf-format
(1 oh per sida)
Medium pdf-format
(2 oh per sida)
Litet pdf-format
(6 oh per sida)
Servlets
pps
pdf big
pdf medium
pdf small

CGI-bin, FORMS och Perl

Se också exempel.
Föreläsning Powerpoint Show* Litet pdf-format
(4 oh per sida)
CGI mm
pps
pdf

XML, CSS, eller vad kommer efter HTML?

Den nya standarden Extensible Markup Language (XML) som efterföljare till HTML samt något om Cascading Style Sheets (CSS).
Den som vill veta lite mer om XML och CSS bör läsa Pontus Normans examensarbete som finns som pdf-dokument under kolumnen Artikel i tabellen nedan.
PowerPoint-dokumenten och motsvarande pdf-filer är inte klara än (990506).
Föreläsning Artikel Powerpoint Show* Stort pdf-format
(1 oh per sida)
Medium pdf-format
(2 oh per sida)
Litet pdf-format
(6 oh per sida)
XML och CSS a study of eXtensible Markup Language (XML)
pps
pdf big
pdf medium
pdf small
* Power Point Show dokumentet går bra att läsa direkt via InternetExplorer, med andra nätbläddrare kan det dock krävas att icke gratis plug-in-programvara används. Ett annat alternativ är att ladda ner filen till den egna datorn och använda en PowerPoint Viewer (kan tex hämtas från http://officeupdate.microsoft.com/index.htm#PowerPointdownloads, ladda hem Viewer for PowerPoint 97 ...).

Gästföreläsare

Tommy Palm från Jadestone AB och gästföreläser om ungefär följande:


^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>