KTH 2D4334
Internetprogrammering
Nada
Förkunskaper Kurskrav Lärare Seminarier Schema
Laborationer Betygssättning Kurslitteratur Verktyg Kurssidan

Aktuell information


Den här sidan och vissa refererade sidor kommer uppdateras med aktuell information under kursens gång. Sådana förändringar kommer under rubriken Senaste Nytt och signaleras med namn, ibland länk till mer information och datum.

Senaste Nytt

Här kommer senaste nytt, en del tips och uppdatering av WEB-sidorna annonseras.


Viktig information

Exempel som ledningar för att genomföra laborationer

Några exempel med inriktning mot att genomföra laborationerna med socketar, RMI,  CORBA samt FORMS-CGI-Perl finns. I alla fallen kan den som inte vill skriva något helt eget enkelt komplettera dessa exempel med det som fattas. I framförallt CORBA-delen är det mesta redan implementerat. I alla fallen utom socketexemplet är dock användarinteraktionen relativt svag. Den som vill kan gärna göra ett grafiskt gränssnitt (men det är inget krav och interaktionskoden i socket-exemplet kan enkelt modifieras så att den passar dom andra fallen).
Se rubriken Exempel.

Föreläsningar

Se rubriken Föreläsningar nedan.

Laborationer och övningar

Beskrivningar av hur jag kommer igång

På NADA används Kerberos så en del andra varianter av telnet, ftp och inloggning än dom som beskrivs nedan behövs.
Se http://www.nada.kth.se/datorer/unix/inloggning.html.

Informationsblad

Java hemma

Se rubriken Java nedan.

Adobe Acrobat för att läsa vissa filer

För att läsa vissa dokument på den här sidan krävs att din webläsare kan hantera Acrobat-filer. Du kan ladda ner Acrobat Reader gratis genom att klicka på ikonen här intill: 

Allmän information (i bokstavsordning)

Datormiljö
Kort beskrivning av utdelade konton och datormiljön på NADA
Dokumentation
Mer dokumentation och info om verktygen som används på kursen.
Java
Här hittar du dokumentation om Java och info om hur du laddar hem Java. Sidan består i huvudsak av referenser till mer infomation
Exempel
Fler exempel som kompletterar föreläsningarna samt ger ledningar eller grundstomme till vissa laborationer.
FTP
Kort beskrivning av hur ftp används
Föreläsningar
Föreläsningar hittar du här. (senast ändrad 001222)
Förkunskaper
Högskoleutbildning med minst 20 poäng programmeringsteknik/motsvarande eller minst två års programmeringserfarenhet. Alternativt minst treårig teknisk-/naturvetenskaplig-/ekonomisk-/medieutbildning på gymnasienivå, kompletterad med minst två års yrkeserfarenhet inom programmering.
Hemkatalog
  • Kursen har en egen katalog på följande relativa adress om du är inloggad på NADAs UNIX-datorer: /info/intprog99
  • Din egen hemkatalog skapar du så här.
HTML-katalog
Beskrivning av hur du skapar och sätter lämpliga rättigheter
Java
Vi använder Java som programspråk på stora delar av kursen. 

För mer info om hur du kan ladda hem Java samt dokumentation se: verktyg som vi använder på kursen

Kurskrav
För godkänd kurs krävs att dom tre momenten med laborationer, övningar/inlämingsuppgifter och större uppgift genomförs.
Kurslitteratur
Se kurslitteratur nedan
Kursbeskrivning
Vi gjorde en preliminär kursbeskrining då vi planerade kursen första gången för drygt två år sedan. Den kommer revideras något, bla har kursboken bytts ut, men huvuddragen överensstämmer. 
Laborationer
Laborationer
Ledningar
Ledningar till laborationer och övningar. Dvs extra information, hjälp och ledtrådar till laborationer och övningar.
Lärare
Ansvarig kursledare är Björn Eiderbäck. För mer detaljer se lärare och kontaktinformation.
Läsanvisningar
Läsanvisningar till litteraturen kommer delas ut i samband med föreläsningarna.
Newsmöte
Här kommer du hitta senaste nytt om allt möjligt, news:nada.kurser.ipdist00.

Om du har en fråga av allmänt intresse så ställ den gärna här, tex hur konstruerar jag en subklass i Java, hur genererar jag slumptal i intervallet (0, 1] eller vilken utvecklingsmiljö är bäst Symantec Visual Cafe, Parts for Java eller VisualAge for Java?

Synpunkter på kursen
Vi är tacksamma för synpunkter på kursen, både under kursens gång och efteråt. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan lämnas till kursledaren eller övningsledarna.
Telnet
Kort beskrivning av hur telnet används.
Undervisning
Undervisningen sker helt på distans. Vi kommer främst använda oss av WEB-sidor med HTML, newsmöten och pdf-dokument.
Kontakt med lärare sker framförallt via elektroinsk post.
Verktyg
För mer information om programmeringsverktyg som kommer användas på kursen. Bla finns en beskrivning av hur man kan hämta hem verktygen.
Övningar
Övningar hittar du här.

Kurslitteratur

Kursbok

  
Internet and the World Wide Web How to Program, 1/e, Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel och T. R. Nieto, all of, Deitel and Associates, Copyright 2000, 1156 pp, Paper Bound w/CD-ROM format ISBN 0-13-016143-8.
  
^ Upp till kursens hemsida.

Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>