Nada

2D4334, Internetprogrammering, 5 poäng

Kort beskrivning

Internet och dess möjligheter. Kort genomgång av HTML, DHTML och JavaScript.
Objektorienterad programmering med Java. Introduktion till objektorienterad analys och design.
Att skriva och använda applets. Programmering av grafiska gränssnitt med AWT.
Användning av sockets, strömmar och URL. RMI och CORBA.
Något om serverprogrammering med bla servlets och CGI.
Persistenta objekt och databaser med bla ASP.

Aktuell kursomgång: period 2-3 2000/2001

Detaljerad information

Detaljerad information om aktuell kursomgång 2000/2001.
Info första mötet + beskrivning av kursbok.

Tidigare kursomgångar

Kursomgången 1998/1999.
Kursomgången 1999/2000.

Lärare

Kursledare: Björn Eiderbäck, Bosse Nordin och  Anders Hedman.
Datorpostadress(er): bjorne@nada.kth.se, bosse@cb.uu.se och ahedman@nada.kth.se.

Distanskonsortiets beskrivning.

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 25 oktober 2000