Nada


-----

Kursanalys för 2D4230, Beräkningsteknik för linjär algebra, 5p


-----

Period : ht 02

Kursledare: Bengt Lindberg, bengtl@nada.kth.se

Kursen gick på distans, med ett introduktionsmöte på KTH.

Kursfordringar: Insändningsuppgifter, Laborationer (Lab 1 2p; Lab2 2p), 
Tentamen (Ten 1p)
Kurslitteratur

  1. Andersson m fl: Linjär algebra med geometri. Studentlitteratur, 2:a upplagan, 1999 eller senare.
  2. Lindberg, B., Edsberg, Tillämpad linjär algebra, version 2, Nada. För att ge en uppfattning om kurens innehåll och nivå finns delar av kompendiet på webben. Kapitel 0 och 1 är kompletta. För övriga kapitel finns endast innehållsföreckning och läsanvisningar. Det kompletta kompendiet säljs vid kursstart.
  3. Pärt-Enander, E, Sjöberg, A. Användarhandledning för Matlab 6. För den som kommer att använda Matlab efter kursens slut.
  4. Edsberg, L, Användarhandledning för MATLAB version 6, NADA

Statistik


12 personer anmälde sig till kursen, 4 st anmälde att de inte skulle börja
studierna, 7 personer kom till intromötet eller tog kontakt på annat
sätt och köpte kursmaterial. 3 personer sände in laborationer, 2 personer
tenterade och slutförde alla kursfordringarna.

Mål

Kursen riktar sig till lärare och ingenjörer som vill repetera gamla matematikkunskaper inom området linjär algebra och samtidigt förstå och lära sig att använda matematikprogrammet Matlab.

Aktuellt kursinnehåll

Vektorer och matriser, linjära ekvationssystem, linjär modellanpassning med överbestämda linjära ekvationssystem och linjära differentialekvationssystem. Programspråket Matlab. I samtliga kursavsnitt betonas datoranvändning.

I kursen kommer vi att arbeta med illustrativa exempel från många olika tillämpningområden och öva upp deltagarnas färdighet i att formulera och lösa linjära problem. Vidare lägger vi den matematiska grunden för fortsatta studier inom olika tillämpningområden. Matlabkunskaperna byggs succesivt upp från enkla kommandon till mer omfattande program allteftersom behoven växer.


Sammanfattning

Misslyckande. Kursen är kanske för svår för de studenter den i första hand vänder sig till. De som fullföljde kursen var gamla civilingenjörer, med gamla mattekunskaper och en önskan att lära Matlab. Kursen ges ännu ett år och kommer därefter att läggas ner.

^ Upp till 2D4230 hemsida.


Sidansvarig: <bengtl@nada.kth.se>
Senast ändrad 15 oktober 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>