Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D4150, Människa-datorinteraktion för PVT

Senaste nytt

17/3
Nu finns äntligen ett preliminärt schema på kursens hemsida, se nedan.

Lärare

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av boken "The Essence of Human-Computer Interaction" av Christine Faulkner (ISBN 0-13-751975-3) samt ett par artiklar som kommer att meddelas i samband med första föreläsningen. Boken kommer att finnas till försäljning på Kårbokhandeln, Osquars Backe 21.

Examination

Projektarbete

Ni ska i grupper om 3-5 personer genomföra ett projektarbete. Mer info kommer.

Hemtentamen

Efter sista föreläsningen (23/4) kommer en hemtentamen att delas ut (den kommer även att finnas tillgänglig här på hemsidan). Ni har en vecka på er att göra denna och lämna in den, den ska vara oss tillhanda senast klockan 17:00 den 30/4. Se Nadas hederskodex för information om vad det är som gäller för denna typen av uppgifter.

Schema

31/3, sal D3
8-10 Introduktion till kursen. Vad är MDI? - Fredrik Winberg, Anders Hedman (kapitel 1)
10-12 Människans förutsättningar - Anders Hedman (kapitel 2-3)
1/4, sal D3
10-12 MDI ur ett historiskt perspektiv - Yngve Sundblad
2/4, sal B3
8-10 Interaktionstyper - Fredrik Winberg (kapitel 4)
10-12 Designprocessen - Fredrik Winberg (kapitel 5)
3/4, sal E3
10-12 Utvärderingsmetoder - Fredrik Winberg (kapitel 6)
4/4, sal D3
8-10 Personas - Henrik Artman
10-12 Användbarhet - Anders Hedman (kapitel 7), genomgång av projektuppgiften
14/4, sal E3
10-12 Design i användargränssnitt - Bosse Westerlund
15/4, sal E3
8-10 Ergonomi - Anders Hedman (kapitel 8)
10-12 Innehåll ej klart
16/4, sal E3
10-12 MDI i näringslivet - Sandra Lind
22/4, sal E3
8-10 Tillgänglighet för funktionshindrade - Fredrik Winberg
10-12 Communities - Anders Hedman
23/4, sal E3
10-12 MDI och framtiden (kapitel 9)

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: Fredrik Winberg <fredrikw@nada.kth.se>
Senast ändrad 1 april 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>