Nada

2D4150, Människa-datorinteraktion för PVT, 5 poäng

Kursen är inställd läsåret 03/04. Förmodligen ges kursen igen läsåret 04/05.

Aktuell kursomgång: period 4 02/03

Kursanalys 02/03

Kursledare: Fredrik Winberg
Datorpostadress(er): fredrikw@nada.kth.se

Studiehandbokstexten på svenska och engelska.

^ Upp till Nadas kurser.


Sidansvarig: <fredrikw@nada.kth.se>
Senast ändrad 26 augusti 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>