Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Objektorienterad programmering, analys och design i Java

Filer från kursbiblioteket för laborationerna

Moment 1 Animering

TestOfParticle.java
TestOfParticle1_5.java
AnimationApplet.java
DBAnimationApplet.java
DBCanvas.java

Moment 2 Rutspel

VCFrame.java
Rutspel.java

Moment 3 Äventyrsspel

Klasser

Om du gör labben på egen dator måste du ändra i klassen Adventure där sökvägen till bildfilerna definieras.
Ändringen görs i metoden loadPicture, under kommentaren
 //Load the image from the net 
Javafiler och bilder finns packade här: Adventure.tar och nedan finns de en och en.

Javafiler

Alla klasserna innehåller kommentarer för att automatiskt skapa dokumentation med javadoc,
den dokumentationen kan du läsa i adventure-doc

Bilder

Moment 4

Moment 5

Här är serverprogrammet Muntra, fast utan själva uttalandena:   Muntra.java