Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Objektorienterad programmering, analys och design i Java

Kursvecka 1, vecka 13

Preliminär plan för lektionerna

Måndag 27/3

 • Presentation av kursen
 • Introduktion till ObjektOrienterad programmering.
 • Repetition av grund-Java, det väsentligaste från grundkursen bl.a. klasser, objekt, datatyper, applet, application.
 • Introduktion till labmoment 1: Animering av Brownsk rörelse med hjälp av en färdig abstrakt klass för animering.
 • Utdelning av konton och passerkort.

Tisdag 28/3

 • Arv, klasshierarki
 • Grafiska komponenter, awt och lite om swing
 • Layoutmanagers
 • Interface
 • Introduktion till händelser och lyssnare, flera programexempel.
 • Typhierarkier, abstrakta klasser, dynamisk bindning och polymorfism.
 • Konstruktorer vid arv

Onsdag 29/3

 • Parameteröverföring vid metodanrop, speciellt parameter av referenstyp.
  Vad händer ?
 • Vad innebär egentligen static ?
 • MVC - Model View Controller, exempelskiss
 • Lite om labmoment 2, Rutspel
 • Klassen Object (inklusive clone, equals och toString)
 • Synlighet hos variabler och metoder
Vi hann hit, resten nedan flyttas till torsdagen.
 • Encapsulation, coupling, cohesion (inkapsling, koppling, sammanhållning)
 • Framework (ramverk)
 • Standardklasser för objektsamlingar: Collection och Map
 • Gränssnittet Comparable

Torsdag 30/3

 • Rest från onsdagen
 • Abstrakta datatyper
 • Exempel med Hashset
 • Att göra egna trådar med Thread eller Runnable (synkronisering och låsning går vi igenom nästa kursvecka)
 • Lyssnare, adapterklasser, anonyma klasser, inre klasser
 • Labmoment 3, Äventyrsspelet