Kurs fovopad06 [NADA, KTH], aktuell information

Nada

Kursprogram Lärare Kurslitteratur Schema
Plan Laborationer Förkunskaper Hjälp
Tentamen Användbara länkar Läsa kursen på distans Hederskodex

^ Upp till kursens hemsida.

fovopad06, Objektorienterad programmering, analys och design i Java

period 4 05/06

Sidan ändras fortlöpande under kursens gång och utgör kursens viktigaste anslagstavla.

Kursen har också en vanlig anslagstavla på Lindstedtsvägen 3, entréplanet.

Regnbågslinje

Senaste nytt

Senast ändrad 9 augusti 2006
 • Vill du tenta kursen i augusti eller september ? Ring eller skicka epost till Ann senast 18 augusti !

 • Här finns en lista med alla Senaste nytt-punkter som funnits här under kursen.

Regnbågslinje

Kursprogram

Kursprogram 06 (pdf)

Regnbågslinje

Förkunskaper

Kunskaper i Java motsvarande kursen 2D4112 (eller 2D1310) och kunskaper om algoritmer och datastrukturer motsvarande 2D4117 eller goda kunskaper i något annat språk t.ex. C eller Pascal. Den som inte kan Java alls bör läsa något om Java innan kursen börjar. Kursboken innehåller en genomgång av Java som vänder sig till den som kan C eller C++ och som blir repetition och fördjupning för dem som läst en nybörjar-grundkurs i Java.

Obs! Den som har programmerat endast lite eller inte alls kan inte gå kursen men om du redan har gedigen erfarenhet av objektorienterad programmering kan kursen vara för lätt.

Kontakta gärna kursledaren innan kursen börjar om du vill ha råd.

Regnbågslinje

Tentamen

Ordinarie tentamen ges

fredagen den 2 juni kl 9-14

Tentan ges i rum 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5 (en trappa ovanför datorsalarna).

Tentan kommer att ha en teoridel och en problemdel.
Teoridelen omfattar 10p "berättarfrågor" och 10p flervalsfrågor. Inga hjälpmedel på teoridelen.
Problemdelen omfattar ca 30 poäng.
Alla skriftliga hjälpmedel är tillåtna på problemdelen, alltså böcker, anteckningar, OH-kopior m.m.

Laborationer som redovisats före den ordinarie tentan ger bonuspoäng:

1-2 labmoment ger 1 bonuspoäng,
3-4 labmoment ger 2 bonuspoäng,
5 labmoment klara ger 4 bonuspoäng.

Bonuspoängen adderas till det man erhållit på tentan.
Bonuspoängen tillgodoräknas även på tentan i augusti samt ev. ytterligare omtenta under nästa läsår (max 3 tentatillfällen) men kan bara erhållas vid redovisning före ordinarie tentan.
För godkänt krävs 25 poäng varav minst 10 poäng från problemdelen.

En fiktiv tentamen finns här:   fiktivTentamen.pdf
och lösningar här: fiktivLosning.pdf

Ordinarie tentamen vt 2004: teoridel (pdf) och problemdel (pdf)
Ordinarie tentamen vt 2005: teoridel (pdf) och problemdel (pdf)
De designmönster som kan förekomma på teoridelen är de som tas upp på lektionerna (se planen) och de som är med i labmoment 4.

Regnbågslinje

Lärare

Kursledare: Ann Bengtson, tel 790 62 09, Rum 1614, plan 6, Lindstedtsvägen 3
Beroende på antalet kursdeltagare kan det bli aktuellt med ytterligare en lärare på laborationerna.

Regnbågslinje

Kurslitteratur

Information om kurslitteraturen finns här.
Den som skall göra sina laborationer på Nada och inte redan är förtrogen med Unix eller Linux bör ha häftet
Lathund i Unixanvändning på Nada. Det kostar 20 kr, säljes på första lektionen samt därefter på Nadas studentexpedition.
Finns också on-line (i pdf-format, det första i listan Systemhäften).

Regnbågslinje

Schema

Schema vecka 13  (2006-03-27 -- 2006-03-31)
Schema vecka 19  (2006-05-08 -- 2006-05-12)

Regnbågslinje

Plan

Plan för lektionerna vecka 13   Program som visats på lektionerna läggs upp här

Plan för lektionerna vecka 19  

Regnbågslinje

Laborationer

 • Laborationer, moment 1-3:  pdf 
 • Laborationer, moment 4-5:  pdf  
Filer som behövs under laborationerna och som kan hämtas från kursbiblioteket finns också här.

Javadoc är ett sätt att automatiskt skapa dokumentation för klasser. I moment 3 skall ni utgå från ett
körbart program. Alla klasserna där innehåller kommentarer för att skapa javadoc-dokumentation,
denna kan läsas i adventure-doc

Regnbågslinje

Läsa kursen på distans

Kursen är ingen distanskurs, det ges ingen undervisning på "distans" men eftersom det enda som är obligatoriskt är att redovisa laborationer och att tentera så går det att klara kursen genom att komma till KTH endast 2-3 gånger. Det blir förstås lite svårare utan undervisning och direkt lärarhjälp med laborationsuppgifterna.

OH-bilder från lektionerna tillhandahålls på papper till självkostnadspris och alla programexempel vi går igenom på lektionerna kommer att läggas upp på kurshemsidan tillsammans med en del förklarande kommentarer.

Laborationsanvisningar och allt annat material som behövs för labbarna kommer att läggas på kurshemsidan.

Det går att få viss handledning via epost och telefon.

Regnbågslinje

Hjälp och handledning

Hjälp och handledning med kursen och speciellt laborationerna ges i följande omfattning
 • Schemalagd laboration med tillgång till lärare minst 15 timmar per kursvecka

 • Email och telefonsamtal till kursledaren. Under själva kursveckorna kan man inte vänta sig så snabba svar då vi lärare är upptagna med undervisning samt med att hjälpa de studenter som är här.

 • Under terminstid av allmän handledare i Nadas datorsalar (Osquars Backe 2/Lindstedtsv 3, plan 4) vardagar klockan 11-13 samt 17-20.
  Handledaren går omkring i salarna eller sitter i det lilla rummet mellan salarna Gul och Grön. Man ställer sig i kö för handledning med SimaManager. Välj allmanhand.
  Deras schema finns på webben. Dessa handledare är tillgängliga även på vardagar utanför terminstid men då i mindre omfattning. Se aktuellt schema!

 • Delfi som hjälper Nadas studenter och anställda med datorproblem.
Den som vill programmera på egen dator kan hyra en CD-skiva på KTH:s bibliotek med Java och flera andra programmeringsspråk.

Regnbågslinje

Användbara länkar

Java

Trådar i Java

Trådar beskrivs på ett trevligt sätt. Animeringen av sorteringsalgoritmer som finns i den inledande
beskrivningen finns också i kursboken (Object Oriented Software Development using Java av Xiaoping Jia), avsnitt 7.4.

Designmönster

UML

UML   sammanfattning av Allen Holub.

JUnit

för testning

XP

Extreme Programming

Regnbågslinje

Hederskodex

Examination av kurser på andra sätt än traditionella tentamensskrivningar blir allt vanligare. Examination t.ex. genom laborationsuppgifter enskilt eller i grupp, projekt, hemtentor m.m. upplevs ofta som mer meningsfull av både studenter och lärare än de traditionella salstentorna. Det finns dock en del problem med alternativa examinationsformer. Man vill naturligtvis uppmuntra studenter att söka den kunskap som behövs för att lösa givna uppgifter genom att läsa i böcker, söka på Internet och genom att fråga lärare och studiekamrater. Lika självklart är det att man inte kan bli godkänd på en kurs genom att lämna in en lösning på examinationsuppgiften som man inte gjort själv. Denna hederskodex gäller för alla kurser på Nada och är ett försök att reglera hur mycket hjälp man får ta emot och hur denna ska redovisas.

Den här kursen examineras till 60% genom laborationsarbete och till 40% med traditionell tenta.

Regnbågslinje

Aktuell information kommer att läggas till på denna sida under kursens gång.

^ Upp till kursens hemsida.