Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Några få små program är inte med här, ej heller ofullständiga program.
Papperskopior av OH-bilderna kan beställas från kursledaren, ring eller maila!
Där finns mer föklaringar kring och till programmen.

Program 4/4

En liten applet: HejApplet.java   Kör appleten
Den minimala html-fil som behövs ser ut så här: HejApplet.html

En applet med en metod för att rita en Smiley-gubbe. Position, ögonstorlek och munvinkel kan varieras.
ManySmileys.java   Kör appleten

Fristående program kan inte köras direkt här. Du får kopiera dem och provköra på din dator.
Första fristående programmet: Hej.java
Ett program som tar programparametrar: SkrivRektangel2.java
En vektor skapas, fyll med tal och "blandas". VektorBlanda.java

En klass för personobjekt samt testprogram: EnkelPerson.java TestaEnkelPerson.java

Program 5/4

En applet som demonstrerar händelsehantering: Counter.java   Kör appleten

Fristående program med händelsehantering, omvandling mellan grader Celsius och grader Fahrenheit. CF.java

Klasserna i följande exempel användes inte i något demonstrationsprogram utan användes som underlag för
genomgång av arv, dynamisk bindning m.m.
Klasserna Shape, Rectangle, Triangle och Ellipse finns här: shape-exempel
Det är inte meningsfullt att instansiera klassen Shape. Den är bara till för att samla det gemensamma
för de olika Shape-varianterna. Gör klassen Shape abstrakt: Shape.java
Klasserna Rectangle m.fl. ärver från Shape precis som förut.

Program 6/4

Demonstration av ArrayList, en av subklasserna till Collection. ArrayListDemo1.java
Demonstration av TreeMap, en av subklasserna till Map. MapTest.java

Program 7/4

Tillämpning av Set, subklass till Collection. Set = mängd, två lika element kan inte förekomma.
Programmet undersöker hur många tal som måste slumpas fram för att vi ska få goal st olika tal.
Varje slumpat tal läggs till mängden. Om talet redan finns i mängden händer inget.
Fortsätt tills mängden nått önskad storlek. Räkna under tiden hur många tal som slumpats.
Efter programkoden ligger som kommentar en exempelkörning. Generate.java

Ett brinnande ljus i form av en Canvas där ljuset ritas, en tråd ser till att ljuset brinner. LjusCanvas.java
En Applet skapar tre ljus: LjusDemo.java  Kör appleten

En del kod för lyssnarklasser gicks igenom men inga körbara program.
Koden är kort och går fort att skriva av från OH-bilderna för den som vill testa.

Ljus med dubbelbuffring

Togs inte upp på lektionen. Det flimrar rätt mycket när ljusen ritas. detta kan åtgärdas med dubbelbuffring.
I klassen LjusDemoDB har vi också lagt in en fördröjning på ljuset. När ett ljus skapas anger vi hur lång tid
som skall gå innan ljuset ska tändas. LjusCanvasDB.java
En Applet skapar tre ljus: LjusDemoDB.java   Kör appleten