Kurs fovopad05 [NADA, KTH], aktuell information

Nada

Kursprogram Lärare Kurslitteratur Schema
Plan Laborationer Förkunskaper Hjälp
Tentamen Användbara länkar Läsa kursen på distans Hederskodex

^ Upp till kursens hemsida.

fovopad05, Objektorienterad programmering, analys och design i Java

period 4 04/05

Sidan ändras fortlöpande under kursens gång och utgör kursens viktigaste anslagstavla.

Kursen har också en vanlig anslagstavla på Lindstedtsvägen 3, entréplanet.

Regnbågslinje

Senaste nytt

Senast ändrad 7 juli 2005

Kursprogram

Kursprogram 05 (pdf)

Regnbågslinje

Förkunskaper

Kunskaper i Java motsvarande kursen 2D4112 (eller 2D1310) och kunskaper om algoritmer och datastrukturer motsvarande 2D4117 eller goda kunskaper i något annat språk t.ex. C, C++ eller Pascal. Den som inte kan Java alls bör läsa något om Java innan kursen börjar. Kursboken innehåller en genomgång av Java som vänder sig till den som kan C eller C++ och som blir repetition och fördjupning för dem som läst en nybörjar-grundkurs i Java.

Obs! Den som inte har programmerat alls förut kan inte gå kursen!

Kontakta gärna kursledaren innan kursen börjar om du vill ha råd.

Regnbågslinje

Tentamen

Datum och tid för ordinarie tentamen vt 2005 bestämdes på lektionen den 7 april till

Lördagen den 28 maj kl 9-14

Sal E33.

Tentan kommer att ha en teoridel och en problemdel.
Teoridelen omfattar 10p "berättarfrågor" och 10p flervalsfrågor. Inga hjälpmedel på teoridelen.
Problemdelen omfattar ca 30 poäng.
Alla skriftliga hjälpmedel är tillåtna på problemdelen, alltså böcker, anteckningar, OH-kopior m.m.

Laborationer som redovisats före den ordinarie tentan ger bonuspoäng:

1-2 labmoment ger 1 bonuspoäng,
3-4 labmoment ger 2 bonuspoäng,
5 labmoment klara ger 4 bonuspoäng.

Bonuspoängen adderas till det man erhållit på tentan.
Bonuspoängen tillgodoräknas även på tentan i augusti samt ev. ytterligare omtenta under nästa läsår
(max 3 tentatillfällen) men kan bara erhållas vid redovisning före ordinarie tentan.
För godkänt krävs 25 poäng varav minst 10 poäng från problemdelen.

En fiktiv tentamen finns här:   fiktivTentamen.pdf   och lösningar här: fiktivLosning.pdf
Förra årets ordinarie tentamen: teoridel (pdf) och problemdel (pdf)
De designmönster som kan förekomma på teoridelen är de som tas upp på lektionerna (se planen)
och de som är med i labmoment 4.

Regnbågslinje

Lärare

Kursledare: Ann Bengtson, tel 790 62 09, Rum 1614, plan 6, Lindstedtsvägen 3
Beroende på antalet kursdeltagare kan det bli aktuellt med ytterligare en lärare på laborationerna.

Regnbågslinje

Kurslitteratur

Information om kurslitteraturen finns här.
Den som skall göra sina laborationer på Nada och inte redan är förtrogen med Unix eller Linux bör ha häftet
Lathund i Unixanvändning på Nada. Det kostar 20 kr, säljes på första lektionen samt därefter på Nadas studentexpedition.
Finns också on-line (i pdf-format, det första i listan Systemhäften).

Regnbågslinje

Schema

Schema vecka 14  (2005-04-04 -- 2005-04-08)
Schema vecka 19  (2005-05-09 -- 2005-05-13)

Regnbågslinje

Plan

Plan för lektionerna vecka 14   Program som visats på lektionerna finns här

Plan för lektionerna vecka 19   Program som visats på lektionerna finns här 

Regnbågslinje

Laborationer

Alla labbanvisningar kommer så småningom att finnas här
Filer som behövs under laborationerna och som kan hämtas från kursbiblioteket finns också här.

Javadoc är ett sätt att automatiskt skapa dokumentation för klasser. I moment 3 skall ni utgå från ett
körbart program. Alla klasserna där innehåller kommentarer för att skapa javadoc-dokumentation,
denna kan läsas i adventure-doc

Regnbågslinje

Läsa kursen på distans

Kursen är ingen distanskurs, det ges ingen undervisning på "distans" men eftersom det enda som är obligatoriskt är att redovisa laborationer och att tentera så går det att klara kursen genom att komma till KTH endast 2-3 gånger. Det blir förstås lite svårare utan undervisning och direkt lärarhjälp med laborationsuppgifterna.

OH-bilder från lektionerna tillhandahålls på papper till självkostnadspris och alla programexempel vi går igenom på lektionerna kommer att läggas upp på kurshemsidan tillsammans med en del förklarande kommentarer.

Laborationsanvisningar och allt annat material som behövs för labbarna kommer att läggas på kurshemsidan.

Det går att få viss handledning via mail och telefon.

Regnbågslinje

Hjälp och handledning

Hjälp och handledning med kursen och speciellt laborationerna ges i följande omfattning

Den som vill programmera på egen dator kan hyra en CD-skiva på KTH:s bibliotek med Java och flera andra programmeringsspråk.

Regnbågslinje

Användbara länkar

Java

Trådar i Java

Trådar beskrivs på ett trevligt sätt. Animeringen av sorteringsalgoritmer som finns i den inledande
beskrivningen finns också i kursboken (Object Oriented Software Development using Java av Xiaoping Jia), avsnitt 7.4.

Designmönster

UML

UML   sammanfattning av Allen Holub.

JUnit

för testning

XP

Extreme Programming

Regnbågslinje

Hederskodex

Examination av kurser på andra sätt än traditionella tentamensskrivningar blir allt vanligare. Examination t.ex. genom laborationsuppgifter enskilt eller i grupp, projekt, hemtentor m.m. upplevs ofta som mer meningsfull av både studenter och lärare än de traditionella salstentorna. Det finns dock en del problem med alternativa examinationsformer. Man vill naturligtvis uppmuntra studenter att söka den kunskap som behövs för att lösa givna uppgifter genom att läsa i böcker, söka på Internet och genom att fråga lärare och studiekamrater. Lika självklart är det att man inte kan bli godkänd på en kurs genom att lämna in en lösning på examinationsuppgiften som man inte gjort själv. Denna hederskodex gäller för alla kurser på Nada och är ett försök att reglera hur mycket hjälp man får ta emot och hur denna ska redovisas.

Den här kursen examineras till 60% genom laborationsarbete och till 40% med traditionell tenta.

Regnbågslinje

Aktuell information kommer att läggas till på denna sida under kursens gång.

^ Upp till kursens hemsida.